Diploma de excelenta pentru personalitati din strainatate/Diploma of Excellence for foreign personalities
Prof Silvia HANEKLAUS, Institutul pentru Nutriția Plantelor și Știința Solului din Braunschweig, Germania, pentru contribuții remarcabile aduse în domeniul științei solului și nutriției plantelor (17 octombrie 2008).

Prof. Silvia HANEKLAUS, Institute for Crop and Soil Science, Braunschweig, Germany, for outstanding contributions in the field of soil science and plant nutrition (17 October 2008).

 

Diploma de excelenta pentru persoanlitati din tara

• Dr. Ion DRĂGHICI membru titular al A.S.A.S.cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru remarcabila contribuţie adusă în domeniul meteorologiei (25 august 2020)

• Dr. Mihai TOTI membru titular al A.S.A.S. cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru remarcabila contribuţie adusă în domeniul științei solului (18 septembrie 2020)

• Prof. univ. emerit Aurel LĂZUREANU membru de onoare al A.S.A.S.cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru remarcabila contribuție adusă la dezvoltarea cercetării științifice românești din domeniul agronomiei – fitotehniei (22 februarie 2020).

• Prof. dr. h.c. Gheorghe GLĂMAN membru titular al A.S.A.S.cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru remarcabila contribuţie adusă în  domeniul horticulturii (02 decembrie 2020).

• Prof. dr. Ion BOTU membru corespondent al A.S.A.S.pentru remarcabila contribuţie adusă la dezvoltarea învățământului universitar și acercetării științifice românești din domeniul pomiculturii (30 martie 2020)

• Prof. univ. emerit dr. Liviu Coriolan DEJEU membru titular al A.S.A.S.cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru remarcabila contribuţie la dezvoltarea învățământului și cercetării științifice din domeniul viticulurii (18 februarie 2020).

• Prof. Ioan Niculae ALECU membru titular al A.S.A.S. cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru remarcabila contribuţie adusă la dezvoltarea învățământulu superior și al cercetării științifice din domeniul managementului, economiei agrare șî dezvoltării rurale (09 iulie 2020).