Strategia Anticoruptie in cadrul ASAS

Strategia anticoruptie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a unitatilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 are drept baza Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 si vizeaza prevenirea coruptiei pe cele trei directii de actiune: prevenire, educatie si combatere. Are drept scop promovarea eticii si integritatii la nivelul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a unitatilor subordonate/coordonate; consolidarea capacitatii institutiei de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public; continuarea masurilor anticoruptie pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de frauda, a situatiilor de conflict de interese si incompatibilitate; eficacitatea si eficientizarea desfasurarii tuturor activitatilor pentru realizarea interesului public.

Documente