Rolul Secţiei de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală

• orientează cercetările din domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale către realizarea obiectivelor stabilite în Strategiile, Programele şi Proiectele care se elaborează în cadrul aplicării Politicii Agricole Comune în România;
• coordonează cercetările ştiinţifice de economie agrară privind implementarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), organizarea exploataţiilor agricole, fundamentarea economică a structurilor de producţie şi a tehnologiilor agricole, dezvoltarea filierelor agroalimentare, îmbunătățirea structurii exportului cu produse agricole și alimentare etc.;
• elaborează măsuri şi formulează propuneri vizând soluţiile de consolidare a exploataţiilor agricole şi a ruralului românesc pe baza rezultatelor oferite de cercetările de economie agrară și evoluțiile din agricultura U.E.;
• evaluează realizările din sectorul agroalimentar și spațiul rural, în scopul perfecţionării managementului economic privind obținerea de produse agroalimentare de calitate competitive pe piața internă și internaţională, în cadrul întâlnirilor periodice ale Secţiei şi la solicitarea MADR;
• participă la elaborarea direcțiilor prioritare de CDI din domeniul economiei agrare şi a dezvoltării rurale, la fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare agricolă și rurală, creşterea veniturilor agricultorilor şi diminuarea sărăciei rurale;
• stabileşte măsuri pentru consolidarea economică şi socială a gospodăriilor din zona montană şi zonele defavorizate;
• organizează manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional în domeniu şi dezvoltă relaţii de colaborare cu institute de cercetări în domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale din ţară şi străinătate.

 

Membrii Sectiei

Preşedinte:
Prof.univ.dr. Agata POPESCU (interimar)

Vicepreşedinţi:
Prov.univ.dr. Letiţia ZAHIU
Prof.univ.dr. Agata POPESCU

Secretar ştiinţific:
Dr.ing. Vili DRAGOMIR
Tel.: 021-318.44.57-58/215; 021-318..44.79; Fax: 021-318.44.78
Email: economie_agrara [at] asas.ro

Membri de onoare străini:
Prof. Vladimir Moiseevici BAUTIN
Prof. Jean-Marc BOUSSARD
Prof. Svetla BATCHVAROVA
Prof.  Simion CERTAN
Prof. Jacques DIOUF
Ing. Bertrand HERVIEU
Prof. Gennady Alexeyevich ROMANENKO
Prof. dr. hab. Alexandru STRATAN

Membri de onoare români:
Prof. Nicolae BELLI - decedat 2020
Prof. dr. ec. Vidu BIDIELAN - decedat 2020
Dr. Valentin Mihai BOHATEREŢ
Prof. dr. Gheorghe FIERBINTEANU - decedat 2020
Prof. Gheorghe IOSIF
Ing. Ion ILIESCU
Prof. Petre MAGAZIN - decedat 2020
Prof. Emilian MERCE
Dr. Radu REY

Membri titulari:
Prof. Ioan Niculae ALECU
Prof. Ioan BOLD
Prof. Stelian Dinu GAVRILESCU
Acad. Păun-Ion OTIMAN
Prof. Letiţia ZAHIU

Membri corespondenţi:
Prof. Manea DRĂGHICI
Prof. Agatha Mariana POPESCU

Membri asociaţi:
Dr. Cecilia ALEXANDRI
Prof. Aurel CHIRAN
Conf. Camelia Anişoara GAVRILESCU
Prof. Vasile GOŞA
Prof. Nicolae ISTUDOR
Prof. Gabriel POPESCU

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei

Institute:
• ICDM – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie – Cristian –Sibiu; 0269/57.94.08
• ICEADR – Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală – Bucureşti; 021/313.60.87

Activitatea Sectiei Stiintifice

Activitatea Sectiei Stiintifice

 

 

Publicatii, articole de cercetare

Publicatii, articole de cercetare