Rolul Sectiei de Zootehnie

- prin membrii titulari, corespondenţi, de onoare şi asociaţi orientează cercetarea ştiinţifică din domeniu în direcţia creşterii calităţii producţiei, a măririi efectivelor de animale şi obţinerea de indici de producţie maximi, competitivi cu cei europeni;
- elaborează direct şi colaborează cu alţi parteneri la stabilirea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung de creştere a animalelor în concordanţă cu cerinţele interne şi comunitare;
- urmăreşte conservarea şi valorificarea resurselor genetice animale, în conformitate cu actualele strategii naţionale şi ale comunităţii europene, precum şi stabilirea de tehnologii moderne de ameliorare genetică a populaţiilor de animale în vederea creşterii performanţelor productive;
- iniţiază, coordonează şi execută proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul ameliorării genetice, biotehnologiei de reproducţie şi nutriţie animală, cât şi în elaborarea de tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor în diferite tipuri şi dimensiuni de exploataţii, în funcţie de zonele pedoclimatice şi direcţiile de producţie solicitate de piaţă;
- sprijină, coordonează şi monitorizează elaborarea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale de către unităţile de cercetare - dezvoltare de profil;
- efectuează prin unităţile de profil, cercetări de genetică moleculară şi stabileşte tehnici şi procedee de inginerie genetică pentru dirijarea sexului la animalele de ferme, producerea de animale transgenice, clonarea organismelor în scopul creşterii calităţii producţiei;
- elaborează, cu instituţii abilitate, programe de ameliorare a efectivelor de animale în direcţia obţinerii de produse cerute de piaţa internă şi externă, competitive calitativ şi economic cu parteneri din domeniu;
- iniţiază şi promovează relaţii de colaborare pentru executarea în comun de proiecte, atât cu instituţii şi organizaţii profesionale din ţară, cât şi din străinătate;
- iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional în domeniu;
- participă alături de unităţile de cercetare - dezvoltare la recrutarea de tineri pentru cercetarea din domeniu, la formarea şi promovarea lor, cât şi la stabilitatea cadrelor de cercetare - dezvoltare;
- urmăreşte creşterea calităţii cercetării ştiinţifice zootehnice şi focalizarea acesteia, pe domenii de nişă, acolo unde România are potenţial de a realiza masă critică şi performanţă de lider;
- participă direct prin membrii săi la implementarea în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice din zootehnie;
- organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a cercetătorilor şi a doctoranzilor şi stimulează creaţii ştiinţifice de excelenţă;
- participă la manifestările ştiinţifice din străinătate;
- elaborează puncte de vedere, la solicitarea sau direct în elaborarea unor directive sau alte normative ce privesc zootehnia.

 

Unități de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secției de Zootehnie


Institute naționale:
INCDBNA Balotești – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală Balotești; tel. 021/351.20.81
tel. 021/232.50.60

Institute de ramură:
ICDCB Balotești - Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești; tel. 021/350.10.34
ICDCOC Palas Constanța - Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Constanța; tel. 0241/63.95.06

Stațiuni:
SCDCB Arad - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad; tel. 0257/33.91.30
SCDCB Dancu - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu; 0232/27.24.65
SCDCB Tg. Mureș - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor – Tg. Mureș; tel. 0265/31.87.33
SCDCB Șercaia - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia; tel. 0268/24.58.90
SCDCOC Caransebeș - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș; 0255/51.41.89
SCDCOC Popăuți - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți; tel. 0231/51.29.68
SCDCOC Secuieni - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni; tel. 0234/21.90.47

În coordonare științifică:
SCS Băneasa, București – Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa – București; tel. 0722/256.825
S.C. ICDA S.A. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură – București; tel. 021/232.50.60

Activitatea Sectiei de Zootehnie

Activitatea Sectiei de Zootehnie

 

 

Publicatii, articole de cercetare

Publicatii, articole de cercetare