Rolul Secţiei de Mecanizare

- implementarea de noi echipamente şi tehnologii în practica agricolă;
- promovarea în agricultură a surselor energetice neconvenţionale în paralel cu raţionalizarea sistemelor clasice de energie;
- implementarea unui sistem informaţional de monitorizare a echipamentelor utilizate în agricultură şi industrie alimentară;
- promovarea cercetărilor multidisciplinare şi a programelor de măsuri pentru dezvoltarea cercetărilor din domeniu şi creşterea eficienţei acestora în practici agricole;-
- participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul mecanizării proceselor din agricultură şi industrie alimentară;
-  coordonează şi evaluează activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul mecanizării din unităţile de cercetare-dezvoltare de profil;
-  face propuneri de promovarea personalului de cercetare-dezvoltare din domeniu şi organizează manifestări ştiinţifice;
-  sprijină transferul de informaţie la utilizatori.

 

Membrii sectiei de mecanizare

Preşedinte:
Prof. Ion PIRNA

Vicepreşedinte:
Prof. Ioan TENU
Prof. Mihai NICOLESCU

Membrii birou:
Prof. Dumitru TUCU
Prof. Gigel PARASCHIV
Prof. Valentin NEDEFF

Secretar ştiinţific:
Prof. Mihai NICOLESCU
Tel.: 021-311.70.61; 021-318.44.57-58/129
E-mail: mihainicolescu@asas.ro

Membri de onoare străini:
Prof. Gualtiero BARALDI
Prof. Vasile BUMACOV
Prof. Grigore MARIAN
Prof. Hans-Peter SCHWARTZ


Membri de onoare români:
Dr. Augustin POP
Prof. Victor VÂLCU
Prof. Victor ROS

Membri titulari:
Prof. Vergil GÂNGU
Prof. Mihai C. NICOLESCU
Prof. Ion PIRNǍ
Prof. Simion POPESCU
Prof. Ioan ȚENU

Membri corespondenţi:
Dr. Vasile MOCANU
Prof. Valentin NEDEFF
Prof. Gigel PARASCHIV
Prof. Dumitru ŢUCU

Membri asociaţi:
Dr. Eugen MARIN
Dr. Mihai Gabriel MATACHE
Dr. Mihail Florian Nicolae NEACŞU
Prof. Ion SǍRǍCIN
Dr. Nicolae-Valentin VLADUT
Prof. Gheorghe VOICU

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti

Activitatea Sectiei Stiintifice

Activitatea Sectiei Stiintifice

 Invitatie participare eveniment prezentare

Avem onoarea de a vă invita să participați la evenimentul public realizat în cadrul proiectelor mai sus menționate, susținute cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 16 - Cooperare, sM 16.1. Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, contract de finanțare nr. C16100000011884200003/20.04.2021, respectiv C16100000011884200004/20.04.2021 care va avea loc în data de 17.07.2023, începând cu ora 09,00 până la ora 16,30, la sediul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești (ASAS), Bulevardul Mărăști 61, sect. 1, Bucureşti.
Evenimentul public are loc în cadrul activității "Diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului de cooperare realizate, în vederea multiplicării efectelor acestora", Capitolul 4 Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor.
Evenimentul public este adresat grupurilor țintă ale proiectelor (fermieri cu probleme similare, autorități publice, GAL-uri, universități).
Prezentarile de la eveniment se pot descarca de aici: Prezentare 1     Prezentare 2

 

 

Publicatii, articole de cercetare

Publicatii, articole de cercetare

 • Masa rotunda

  26 May 2022 12:27 PM

  Agricultura digitala rezultate ale cercetarilor in domeniul tehnicii agricole in perioada 2018-2021

 • Top 10 realizari

  26 May 2022 12:31 PM

  ale sectiei de mecazanirea agriculturii

 • Masa rotunda

  26 May 2022 12:45 PM

  Tehnologii si echipamente inovative pentru mecanizarea lucrarilor solului

 • Masa rotunda

  03 March 2023 14:45

  NEVOI PNS 2023 – 2027

 • Masa rotunda 2024

  28 Martie 2024

  Masa rotunda 2024