- implementarea de noi echipamente şi tehnologii în practica agricolă;
- promovarea în agricultură a surselor energetice neconvenţionale în paralel cu raţionalizarea sistemelor clasice de energie;
- implementarea unui sistem informaţional de monitorizare a echipamentelor utilizate în agricultură şi industrie alimentară;
- promovarea cercetărilor multidisciplinare şi a programelor de măsuri pentru dezvoltarea cercetărilor din domeniu şi creşterea eficienţei acestora în practici agricole;-
- participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul mecanizării proceselor din agricultură şi industrie alimentară;
-  coordonează şi evaluează activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul mecanizării din unităţile de cercetare-dezvoltare de profil;
-  face propuneri de promovarea personalului de cercetare-dezvoltare din domeniu şi organizează manifestări ştiinţifice;
-  sprijină transferul de informaţie la utilizatori.