Rolul sectiei de industrie alimentara

- promovarea şi coordonarea de investigaţii ştiinţifice şi tehnologice privind procesarea resurselor Sectia pentru Industria Alimentaraagroalimentare şi conexe în produse alimentare;
- elaborarea de strategii şi programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru dezvoltarea industriei alimentare, siguranţa alimentului şi siguranţa alimentaţiei populaţiei;
- realizări colaborări interdisciplinare în lanţul sol - produs - consumator, prin activităţi integrative cu alte domenii ale cercetării ştiinţifice.

 

Membrii sectiei de industrie alimentara

Preşedinte:
Prof. Petru NICULIŢĂ           

Vicepreşedinte:
Conf. dr. Nastasia BELC

Secretar ştiinţific:
Prof.univ.dr. Constantin CROITORU
Tel.: 021-310.46.61; 021/318.44.50/223

Membri de onoare străini:
Prof. Roland BILLARD
Dr. Bernard CHEVASSUS AU-LOUIS
Prof. Paul O. TOBBAK

Membri de onoare români:
Prof. Mircea RĂUŢĂ 

Membri titulari:
Conf. dr. Nastasia BELC
Prof. COnstantin CROITORU
Prof. Gheorghe MENCINICOPSCHI
Prof. Petru NICULIŢĂ
Prof. Rodica SEGAL

Membri corespondenţi:
Prof. Petru ALEXE
Prof. Werner Klaus BATTES
Prof. Victor CRISTEA
Prof. Neculai PATRICHE
Prof. Mona Elena POPA
Dr. Paul ŞTEFĂNESCU 

Membri asociaţi: 
Dr. Denisa Eglantina DUŢĂ
Conf.dr. Amalia Carmen MITELUŢ
Prof. Nicole Livia PETCULESCU
Prof. Gabriela RÂPEANU
Prof. Teodor Ioan TRAŞCĂ

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei

Institute:
• ICDEAPA Galaţi - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi; tel. 0236/41.69.14

Staţiuni:
• CCDP Nucet - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură – Nucet; tel. 0245/26.70.03

În coordonare ştiinţifică:
• INCDBA – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – Bucureşti; tel. 021/211.36.39

Activitatea Sectiei Stiintifice

Activitatea Sectiei Stiintifice

 

 

Publicatii, articole de cercetare

Publicatii, articole de cercetare