Rolul Secţiei de Mecanizare

- implementarea de noi echipamente şi tehnologii în practica agricolă;
- promovarea în agricultură a surselor energetice neconvenţionale în paralel cu raţionalizarea sistemelor clasice de energie;
- implementarea unui sistem informaţional de monitorizare a echipamentelor utilizate în agricultură şi industrie alimentară;
- promovarea cercetărilor multidisciplinare şi a programelor de măsuri pentru dezvoltarea cercetărilor din domeniu şi creşterea eficienţei acestora în practici agricole;-
- participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul mecanizării proceselor din agricultură şi industrie alimentară;
-  coordonează şi evaluează activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul mecanizării din unităţile de cercetare-dezvoltare de profil;
-  face propuneri de promovarea personalului de cercetare-dezvoltare din domeniu şi organizează manifestări ştiinţifice;
-  sprijină transferul de informaţie la utilizatori.

 

Membrii sectiei de mecanizare

Preşedinte:
Prof. Ion PIRNA

Vicepreşedinte:
Prof. Ioan TENU
Prof. Mihai NICOLESCU

Membrii birou:
Prof. Dumitru TUCU
Prof. Gigel PARASCHIV
Prof. Valentin NEDEFF

Secretar ştiinţific:
Prof. Mihai NICOLESCU
Tel.: 021-311.70.61; 021-318.44.57-58/129
E-mail: mihainicolescu@ asas.ro

Membri de onoare străini:
Prof. Gualtiero BARALDI
Prof. Grigore MARIAN
Prof. Hans-Peter SCHWARTZ


Membri de onoare români:
Prof. Gheorghe CIULU
Prof. Victor ROS

Membri titulari:
Prof. Vergil GÂNGU
Prof. Mihai C. NICOLESCU
Prof. Ion PIRNǍ
Prof. Simion POPESCU
Prof. Ioan ȚENU

Membri corespondenţi:
Dr. Vasile MOCANU
Prof. Valentin NEDEFF
Prof. Gigel PARASCHIV
Prof. Dumitru ŢUCU

Membri asociaţi:
Dr. Eugen MARIN
Dr. Vergil-Marian MURARU
Dr. Mihail Florian Nicolae NEACŞU
Prof. Ion SǍRǍCIN
Dr. Nicolae-Valentin VLADUT
Prof. Gheorghe VOICU

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti