• Dr. Ion NIȚU, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul științei solului (08 noiembrie 2020).

• Dr. Nicolae ZEGHERU membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani cu și pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul cadastrului (19 semptembrie 2020)

• Dr. ing. Virgil GRECU  membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul viticulturii (19 iulie 2020)

• Prof. emerit dr. Valentin POPOVICI, membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul medicinei veterinare (14 aprilie 2020)

• Prof. univ. dr. ing. Ion BOLD , membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 85 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească și a învățământului superior din domeniul amenajării teritoriului și  economie agrare și rurale (21 iulie 2020).

• Dr. ing. Ion ILIESCU membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul econoiei agrare (03 martie 2020)

• Prof. univ. dr. Letiția ZAHIU membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vrstei de 85 de ani, pentru remarcabila contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior în domeniul economiei agrare și rurale (04 noiembrie 2020)