• Prof. Ion NICOLAESCU membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul aniversării a 80 pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul îmbunătăţirilor funciare. (13 aprilie 2020)

• Dr. ing. Gheorghe ROGOBETE membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul științei solului (21 august 2020).

• Prof. univ. dr. Aurel POPA membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea învăţământului universitar şi a cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul viticulturii şi oenologiei (23 august 2020)

• Prof. univ.dr. Manea DRĂGHICI, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti și a învățământului superior din domeniul managementului, economie agrare și dezvoltării rurale (13 august 2020).

• Prof. dr. Radu REY membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul montanologiei, economiei agrare și dezvoltării rurale (27 decembrie 2020).