•     Workshop "Maşini şi echipamente specifice pentru semănatul şi supraînsămânţatul pajiştilor" 22-26 aprilie 2013, localitatea Drăguş  - judeţul Braşov.
  • o    Workshop "Valorificarea biomasei agricole pentru producerea de biocarburanţi si energie cu bilanț negativ de carbon", 26 aprilie   2013 Facultatea  de Ingineria Sistemelor Biotehnice - Universitatea Politehnică  Bucureşti.
  • Workshop  "Tendinţe în dezvoltarea şi creşterea performanţelor maşinilor pentru agricultură" 10 mai 2013- USAMV Iaşi.
  • Simpozion internaţional  "Forumul Bioenergiei" Ediţia a IV, 23-24 mai 2013 - USAMV Cluj – Napoca.
  • Conferinţă internaţională "Optimizarea proiectării tehnologice", 23 – 25 mai 2013 -  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău.
  • Conferinţă internaţională "Cercetători şi sarcinile actuale în ştiinţele multidisciplinare",    13 – 14 iunie 2013 - Lozenec, Bulgaria – INMA -  co-organizator.
  • A VIII-a Conferinţă Internaţională  "Sisteme integrate pentru producţia agro-alimentară" -  SIPA’13,  26-29 septembrie 2013 Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu. 
  • Simpozionul Facultăţii de Agricultură  "Agricultura durabilă - strategii de dezvoltare" (tehnologii şi echipamente tehnice). Secțiune pentru  mecanizarea agriculturii. 18-19 octombrie 2013 - USAMV Iaşi.
  • Workshop "Aspecte calitative cu privire la biomasa provenita din activitățile silvice", 25 octombrie   2013 Universitatea Politehnică  Bucureşti, Facultatea  de Ingineria Sistemelor Biotehnice.
  • Masă rotundă "Criterii de Calitate în Construcţia şi Funcţionarea Echipamentelor Pentru Cultura Salciei Energetice", 05 noiembrie 2013 Facultatea de Mecanică, Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  • Masă rotundă cu tema "Locul şi perspective ale mecanizării lucrărilor în viticultura românească", Decembrie  2013 - USAMV Cluj – Napoca