• "Realizari, prioritati si perspective" in Medicina veterinara, Simpozion organizat de sectia de Medicina veterinara în colaborare cu SN Institutul Pasteur, Romvac şi IDSA Bucureşti,28 iunie 2013.
  • "Actualitati în patologia aviară", simpozion cu participare internațională organizat de secția de Medicina veterinara în colaborare cu Societatea medicilor veterinari specialişti în patologie aviară, la care au participat specialişti de la nivelul ANSVSA, DSVSA judetene, Institute de specialitate, ferme de creştere a păsărilor (patru întâlniri: 21.03.2013;27.06.2013;03.10.2013;10.12.2013)
  • "Actualităţi în patologia rumegătoarelor şi cabalinelor", simpozion cu participare internațională organizat  de secţia de Medicină veterinară în colaborare cu Societatea medicilor veterinari specialişti în patologia rumegătoarelor şi cabalinelor la care au participat specialişti de la nivelul ANSVSA, DSVSA judetene, Institute de specialitate, ferme de specialitate, 04.10.2013.
  • "Actualităţi în cercetarea ştiinţifică a medicamentului veterinar", simpozion cu participare internațională organizat secția de Medicina veterinara in colaborare cu Romvac, 22.03.2013.
  • Reprezentanţii institutelor aflate în coordonarea ştiinţifică a Secţiei, SN Institutul Pasteur, Romvac şi IDSA București,  în anul  2013 au participat la:

- 9 manifestări ştiinţifice naţionale cu prezentarea a 34 lucrări ştiinţifice;
- 6 manifestări ştiinţifice internaţionale cu prezentarea a 17 lucrări ştiinţifice.
Participarea membrilor secţiei la Programul naţional de pregătire continuă a medicilor veterinari (20 participări în 15 judeţe).