• Masă rotundă privind situația infestării cu patogenul de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (ce produce putregaiul inelar al cartofului) la SCDC Tg. Secuiesc, cu participarea INCDCSZ Brașov, ICDPP București, SCDC Tg. Secuiesc și SCDC Miercurea-Ciuc, ASAS București, 11 aprilie 2013;
  • Simpozionul cu participare internațională, cu tema: "Preocupări actuale şi de perspectivă în genetica vegetală şi animală" ("Current and future concerns in plant and animal genetics"), în colaborare cu Secțiile de Horticultură și Zootehnie din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Aula ASAS, 20 iunie 2013;
  • Simpozionul cu tema: "Pădurile și pajiștile, principalele componente ale spațiului verde al României", în colaborare cu Secția de Ştiinţe Agricole şi Silvice din cadrul Academiei Române, precum și cu Secţia de Silvicultură din cadrul ASAS -  Academia Română, 10 octombrie 2013;
  • Participare cu prezentări la Dezbaterea organizată de MADR privind "Dezvoltarea sectorului agricol românesc pe termen lung, în viziunea mediului științific", Academia Română, 5 iunie 2013.