• Dezbatere științifică "Tratamente şi alte lucrări silviculturale specifice realizării de arborete cu structuri neregulate", 15 februarie 2013, sala 21, ASAS.
  • Dezbatere științifică "Realizări și perspective în activitatea de cercetare din Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice  - ICAS", 26 martie 2013, sala 21, ASAS.
  • Simpozion "Reîmpădurirea României în contextul preocupărilor pentru ameliorarea condițiilor de mediu și al schimbărilor climatice", 17 mai  2013, sala 21, ASAS.
  • Dezbatere științifică "Realizarea unui sistem cartografic modern al fondului forestier, ca bază pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 28 iunie 2013, sala 21, ASAS.
  • Simpozion "Pădurile și pajiștile, principalele componente ale spațiului verde al României", 10 octombrie 2013, sala de Consiliu, Academia Română.
  • Simpozion "Valorificarea durabilă, cu maximă eficiență economică a resurselor forestiere ale României", 8 noiembrie  2013, sala 21, ASAS.