În ziua de joi, 15 mai 2014, a avut loc în aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"dezbaterea naţională: "Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie, între deziderat şi realizare". În cadrul dezbaterii au fost prezentate comunicări, urmate de intervenţii tematice interactive. Dezbaterea, derulată sub înaltul patronaj al Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", a fost organizată cu o contribuţie ştiinţifică şi organizatorică substanţială din partea Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române şi a Secţiei de Silvicultură din A.S.A.S. şi a fost moderată de Domnul Academician Cristian HERA, Vicepreşedintele Academiei Române şi Preşedintele de onoarea al A.S.A.S. Academicianul Cristian HERA a exprimat un cuvânt aparte de apreciere pentru Acad.  Victor Giurgiu, pentru. Dr. Ion Seceleanu şi Prof. Gh. Mihaiu, care au fost promotori ai organizării acestei dezbateri. La lucrări a participat Secretarul de stat cu probleme de silvicultură din cadrul Departamentului Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii, Dl. Cătălin DIACONESCU, care a transmis un mesaj din partea Doamnei Ministru Doina PANĂ. Au fost prezenţi peste 90 de specialişti şi înalţi funcţionari din cadrul Ministerului Mediului şi Modificărilor Climatice-Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, ROMSILVA, institute şi staţiuni de cercetare din domeniu. Dezbaterea a adoptat o rezoluţie al cărei conţinut va fi publicat pe pagina WEB a Academiei Române şi a A.S.A.S., alături de cuvântul introductiv al Dlui. Academician Cristian HERA şi a unor lucrări prezentate.

            Menționăm următoarele prezentări:

-  Cuvânt de deschidere al Acad. Cristian Hera, Vicepresedinte al Academiei Romane

-  Perdelele forestiere de protecție în contextul asigurării securității ecologice și alimentareAcad. Victor GIURGIU si Dr. ing. Ioan SECELEANU

-  Rolul perdelelor forestiere de protecție în contextul schimbărilor climaticeProf. Ion SANDU, Dr. Elena  MATEESCU

-  Experienţa românească în realizarea perdelelor forestiere de protecție - Dr. ing. Romică TOMESCU si Dr. ing. Ilie MUŞAT

-  Stadiul actual şi perspectivele realizării sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie - Ing. Dănuţ IACOB, Ing. Dan ACHIM, Dr. ing. Mihai DAIA

-  Perdelele forestiere – modalitate eficientă de protecţie a căilor de comunicaţie şi transport - Dr.ing. Ilie MUȘAT,  Dr.ing. Gheorghe GUIMAN

-  Influenţa perdelelor forestiere de protecţie  în combaterea deflaţiei eoliene pe solurile nisipoaseDr. ing.Aurelia DIACONU, Dr. ing. Toma V., Dr. ing. Reta DRĂGHICI, Dr. ing. DRĂGHICI I.

-  Tehnologii de mecanizare și echipamente tehnice pentru lucrările de inființare și intreținere a perdelelor forestiere de protecțieProf. Ion PIRNĂ