1. Premiul: CONSTANTIN SANDU ALDEA (2005)
Lucrarea: Grâul în Oltenia - Aspecte agrotehnice"
Autori: Mihai NICOLESCU, Gheorghe SIN, Maria CĂLINOIU, Ion CĂLINOIU, Corneliu NEDELCIUC, Mariana NEDELCIUC, Dumitru GHEORGHE, Maria GHEORGHE, Florin TRAŞCĂ, Florea IONESCU

2. Premiul: CONSTANTIN SANDU ALDEA (2006)
Lucrările: "Relationships between phenotypic scoring of Fusarium head blight resistance type II and DON contamination ofgrains in winter bread wheat under artificialfield inoculation "
Autori: Mariana ITTU
si: "Effect ofSingle QTL 's for Wheat FHB Resistance from SUMAI3 and F201R on Phenotypic Resistance Traits and DON Content"
Autori: Mariana ITTU, N.N. SAULESCU, Matilda CIUCAsi Gheorghe ITTU

3. Premiul: CONSTANTIN SANDU ALDEA (2007)
Lucrările: "Tehnologia culturilor agricole în sistemele minimum tillage, no-tillage si a buruienilor în conditiile din România"
si: "Mediu-Agricultura-Dezvoltare durabila si managementul integrat al daunatorilor agroecosistemelor cerealiere"
Autori: Dana MALSCHI

4. Premiul: CONSTANTIN SANDU ALDEA (2008)
Lucrarea: "Asolamentele în sistemele de agricultură"
Autori: Cornel DOMUŢĂ, Gheorghe BANDICI, Gheorghe CIOBANU, Cornelia CIOBANU, Alina SAMUEL, Nicolae CSÉP, Elena BUCUREAN, Ioana BORZA, Maria ŞANDOR, Gheorghe BUNTA, Ileana ARDELEAN, Cristian DOMUŢĂ.

5. Premiul: CONSTANTIN SANDU ALDEA (2009)
Lucrarea:"Genetica şi ameliorarea cartofului (Solanum Tuberosum L.)"
Autori: Anca BACIU, Ioan SĂRAC, Luiza MIKE

6. Premiul: CONSTANTIN SANDU ALDEA (2010)
Lucrarea: "DICTIONAR ENCICLOPEDIC DE AGRICULTURA ECOLOGICA"
Autori: Gheorghe Valentin ROMAN, Alina-Maria IONESCU, Maria TOADER, Lenuta Iuliana EPURE, Viorel ION, Mircea MIHALACHE, Daniela MIHALACHE, Mihaela-Ioana GEORGESCU, Ionela DOBRIN

7. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2012)
Lucrarea: “Fixarea azotului în ecosistemele de pajişti şi leguminoase perene”
Autori: Neculai DRAGOMIR, Carmen Maria DRAGOMIR

8. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2013)
Lucrarea: “Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea și siguranța alimentară”
Coordonator: Cristian HERA

9. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2014)
Lucrarea: “Ghid de intocmire a amenajamentelor pastorale”
Autori: Teodor MARUŞCA, Vasile MOCANU Emil C. HAŞ, Monica A. TOD, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOŞ, Vasile A. BLAJ, Tudor A. ENE, Doina SILISTRU, Eugen AVRĂMESCU, Emil ICHIM, Paul M. ZEVEDEI, Cosmin S. CONSTANTINESCU, Sorin V. TOD

10. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2016)
Lucrarea: "Variabilitate şi ereditatea unor caractere morfoproductive la orzoiaca de primăvară (Turda 2016)"
Autori: Ioana PORUMB; Florin RUSSU; Nicolae TRITEAN

11. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2017)
pentru lucrarea: „Ovăzul”
Autori: Daniela MURARIU; Domnica Daniela PLĂCINTĂ

12. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2018)
pentru lucrarea: „Rudele sălbatice ale plantelor cultivate în România” 
Autori: Mihai D. CRISTEA, Danela MURARIU
 
13. Premiul CONSTANTIN SANDU ALDEA (2019)
pentru lucrarea: „Soiul de cartof ERVANT” 
Autori: Radu HERMEZIU

1. Premiul: NICOLAE SĂULESCU (2004)
Lucrarea: Porumbul - studiu monografic
Autori: Mihai CRISTEA, Iancu CĂBULEA, Traian SARCA, Gallia BUTNARU, Ioan HAŞ, Voichiţa HAŞ, Dana MALSCHI, Felicia MUREŞAN, Elena NAGY, Teodosie PERJU, Vasilchia SARCA, Dumitru SCURTU

2. Premiul: NICOLAE SĂULESCU (2005)
Lucrarea: "Bazele agriculturii ecologice"
Autori: Leon Sorin MUNTEAN, Mircea ŞTIRBU, Emil LUCA, Avram FIŢIU, Leon MUNTEAN, Sorin MUNTEAN, Imre ALBERT

3. Premiul: NICOLAE SĂULESCU (2006)
Lucrarea: " Dezvoltare rurala durabila în România"
Autori: Paun Ion OTIMAN, Teodor MAN, Vasile GOSA, Nicoleta MATEOC-SÎRB, Cosmin SALAŞAN

4. Premiul: NICOLAE SĂULESCU (2007)
Lucrările: "Tratat de plante medicinale cultivate si spontane
Autori: Leon Sorin MUNTEANU, Mircea TAMAS, Sorin MUNTEAN, Leon MUNTEAN, Marcel DUDA, Dan VÂRBAN, Simion FLORIAN
si: "Producerea semintelor de cereale, leguminoase pentru boabe si plante tehnice"
Autori: Ion PACURAR, Marian VERZEA, Olga STAN, Vasile MOLDOVAN, Pompiliu CHIRILA, Ilaria DOUCET, Mircea DOUCET, Vasile ILEA, Daniel STANCIU, Ion FLUIERASU, Rodica DRAGNE STURZU, Constantin GAUCA, Valeriu TABARA, Aurel BADIU, Gheorghe HEDESAN

5. Premiul: NICOLAE SĂULESCU (2008)
Lucrarea: "Porumbul"
Autori: Alexe LĂZĂROIU, Alexandru Crişan LEVIŢCHI, Ion CIOCĂZAN, Sorin OŢELEA, Ion SĂBĂILĂ, Nicolae ŞARPE, Liliana PETERSEN, Iosif COJOCARU, Paul PAŞOL, Corneliu GHEORGHIEŞ, Marian LĂZĂROIU, Alexandru TIANU, Gabriela ALEXE, Thomas URBAN III

6. Premiul: NICOLAE SĂULESCU (2009)
Lucrarea:"SSR Markers Associated With  Membrane Stability In Wheat (Triticum Aestivum L.)"
Autori: Matilda CIUCĂ, Elena PETCU

7. Premiul: NICOLAE SAULESCU (2010)
Lucrarea: "REZULTATE ÎN AMELIORAREA LUCERNEI LA INCDA FUNDULEA ÎN PERIOADA 2000-2009"
Autori: Maria SCHITEA

8. Premiul: NICOLAE SAULESCU (2013)
Lucrarea: "Effects of climate change and genetic progress on performance of wheat cultivars, during the last twenty years in south Romania"
Autori:Cristina MARINCIU, Pompiliu MUSTĂȚEA, Gabriela ȘERBAN, Gheorghe ITTU, Nicole N. SĂULESCU

8. Premiul: NICOLAE SAULESCU (2014)
Lucrarea: "Monografia trifoiului rosu"
Autori: Mircea SAVATTI, Ioan ROTAR, Leon MUNTEAN, Marioara GREBENIŞAN, Gabriela VICAŞ

9. Premiul: NICOLAE SAULESCU (2016)
Se acorda pentru întreaga si remarcabila activitate științifica in domeniul ameliorării plantelor domnului dr.ing. Eugen MURESANU

10. Premiul NICOLAE SĂULESCU (2017)
pentru lucrarea: „Comparison of four genomic DNA isolation methods from single dry seed of wheat, barley and rye”
Autori: Daniel CRISTINA ; Matilda CIUCĂ ; Călin – Petruța CORNEA

11. Premiul NICOLAE SĂULESCU (2018)
domnului dr. ing. Gheorghe ITTU pentru întreaga si remarcabila activitate ştiinţifică în domeniul ameliorării plantelor

12. Premiul NICOLAE SĂULESCU (2019)
pentru lucrarea: „Soiul de cânepă SUCCES”
Autori: Lorena - Diana POPA, Alexandra - Andreea BUBURUZ, Simona - Florina ISTICIOAIA, Constantin GĂUCĂ, Gabriel - Ciprian TELIBAN

 

1. Premiul: IULIU PRODAN (2004)
Lucrarea: Dăunătorii din principalele agroecosisteme si combatera lor integrată
Autor: Teodosie PERJU

2. Premiul: IULIU PRODAN (2005)
Lucrarea: "Determinator pentru identificarea ciupercilor potenţial toxicogene pe furaje"
Autori: Ana HULEA, Maria OPREA, Horia ILIESCU

3. Premiul: IULIU PRODAN (2006)
Lucrarea: "Atlas de fitopatologie"
Autori: Ioan OROIANU, Viorel FLORIAN, Liviu HOLONEC

4. Premiul: IULIU PRODAN (2007)
Lucrările: "Mic tratat de ornitologie - 1 volum"
Autori: Victor CIOCHIA, Vasile SECASIU
si: "Ameliorarea pajistilor erodate din Moldova"
Autor: Nicolae DUMITRESCU

5. Premiul: IULIU PRODAN (2008)
Lucrarea: "Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate"
Autor: Teodor MARUŞCA

6. Premiul: IULIU PRODAN (2009)
Lucrarea: "Fungi cu importanţă în agricultură, medicină şi patrimoniu"
Autori: Tatiana Eugenia ŞESAN, Cătălin TĂNASE

7. Premiul: IULIU PRODAN (2010)
Lucrarea: "TRATAT DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A HABITATELOR DE PAJISTI SI TERENURI DEGRADATE MONTANE"
Autori:Teodor MARUSCA, Marius BARBOS, Vasile BLAJ, Vasile CARDASOL, Neculai DRAGOMIR, Vasile MOCANU, Ioan ROTAR, Mariana RUSU, Ion SECELEANU

8. Premiul: IULIU PRODAN (2013)
Lucrarea: "Cercetări privind evoluția speciei Agrotis segetum den. et. schiff. în condițiile din centrul Moldovei"
Autori: Elena TROTUȘ, Paul ZAHARIA, Margareta NAIE, Alexandra-Andreea BUBURUZ, Simona-Florina POCHIȘCANU

9. Premiul: IULIU PRODAN (2014)
Lucrarea: "Răţişoara porumbului (tanimecus dilaticolis gyll) în contextul restricţionării tratamentului cu insecticide neonicotinoide"
Autori: Emil GEORGESCU, Lidia CANĂ, Constantin POPOV, Radu GĂRGĂRIŢĂ, Luxiţa RÂŞNOVEANU, Leliana VOINEA

10. Premiul: IULIU PRODAN (2016)
Lucrarea: "Efectele pe termen lung ale sistemelor de lucrări ale solului asupra producţiilor la grâul de toamnă, porumb şi soia pentru boabe (neirigat) şi stabilitatea producţiei în condiţiile naturale din Câmpia Dunării din estul României"
Autor: Alexandru I. COCIU

11. Premiul IULIU PRODAN (2017)
pentru lucrarea: „Cancerul cartofului – biologie, ecologie, prevenție”
Autor: Dumitru BODEA; Gheorghe SAGHIN; Ioan Cătălin ENEA

12. Premiul IULIU PRODAN (2018)
pentru lucrarea: „Catalogul speciilor legumicole”
Autor: Silvia STRĂJERU

13. Premiul IULIU PRODAN (2019)
pentru lucrarea: „Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – istoric, generații de cercetători și specialiști, rezultate”
Autor: Elena TROTUȘ, Cornelia LUPU, Ion MĂZĂREANU