the wall left.jpg

În activitatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, anul 2013 are o semnificaţie aparte, reprezentând finalul mandatului de patru ani, încredinţat conducerii Academiei într-o formulă extinsă, prin alegerea a patru vicepreşedinţi, menită să asigure o coordonare eficientă a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

Prezidiul ASAS, împreună cu Secţiile ştiinţifice şi filialele teritoriale ale ASAS, desfasoara o activitate susţinută pentru coordonarea ştiinţifică, organizatorică-administrativă a unităţilor de c-d din subordine/coordonare, prin care urmareste stimularea abordărilor ştiinţifice avansate, specifice dezvoltării echilibrate şi integrate a preocupărilor de profil, menite să producă cunoaştere, rezultate valoroase aplicabile în practică şi inovare.

 

Biroul Prezidiului

 


Prof.dr. Valeriu TABARA  
Preşedinte
(download)

Acad.Cristian HERA 
Preşedinte de onoare
 
  
 Dr. ing. Aurel Florentin BADIU
Vicepresedinte 
 
Prof.dr. Ioan JELEV
Vicepresedinte
 
 
Prof.dr. Dumitru MILITARU
Vicepreşedinte
(download)
  
 Dr.ing. Mihail COMAN
Vicepreşedinte
 
Prof. univ. asoc. dr. Marian BOGOESCU
Secretar general
(download)