Presedintii sectiilor stiintifice

1..Prof. Mihail DUMITRU    Secţia de Ştiinţă a Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţia Mediului
2. Prof. Alexandru PASCU    Secţia Cultura Plantelor de Câmp
3. Prof. Gheorghe GLĂMAN    Secţia de Horticultură
4. Prof. Ilie VAN    Secţia de Zootehnie
5. Prof. Dumitru MILITARU    Secţia de Medicină Veterinară
6. Prof. Petru NICULIŢĂ    Secţia de Industrie Alimentară
7. Prof. Ion PIRNA
   Secţia de Mecanizare a agriculturii
8.Prof. Agatha POPESCU    Secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală
9. Prof. Ioan SECELEANU    Secţia de Silvicultură