In calitate de Autoritate Contractanta, Fundatia "Patrimonul ASAS", are in derulare 3 Contracte de servicii de cercetare - dezvoltare pe suprafeţele de teren proprietatea A.S.A.S., contractori fiind Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Dragasani, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Voinesti, privind executarea urmatoarelor proiecte:

- Studiul, biotestarea si evaluarea a unor soiuri vinifera din vechiul sortiment viticol al Romaniei in contextul schimbarilor climatice

- Evaluarea potentialului productiv al soiurilor de vita de vie cultivate in podgoriile din nord estul tarii in contextul schimbarilor climatice

- Multiplicarea materialului saditor pomicol de inalta calitate la mar, adaptat conditiilor pedoclimatice specifice zonei de influenta a SCDP Voinesti

- Producerea materialului saditor viticol din categorii bilogice superioare din soiurile si clonele nou create adaptate conditiilor ecosistemulu viticol din nord estul tarii

- Evaluarea potentialului tehnologic al soiurilor de vita de vie cultivate in podgoriile din nord estul tarii in contextual schimbarilor climatic

- Implementare sistemului de mare densitate la mar, cu soiuri rezistente genetic la boli, in scopul obtinerii de productii adaptate la exigentele standardelor de calitate ale U.E.

- Crearea si consolidarea unei populatii de caprine de carne bine adaptata la conditiile de mediu din Romania prin incrucisarea raselor BOER si CARPATINA

- Monitorizarea aparitiei bolilor ereditare la bovine prin mijloace de investigatie citogenetice in scopul asigurarii sanatatii genetice a afectivelor

- Regenerarea, modernizarea si extinderea colectiei ampelografice de la SCDVV Minis in vederea conservarii si imbogatirii fondului de germoplasma existent in colectia stiintifica a unitatii

 

Proiectele de cercetare au fost aprobate de catre Biroul Sectiei de Horticultura, prezidat de catre dl. Prof.dr. Gheorghe GLAMAN.

   - Nota privind propunerile de proiecte proprii de cercetare propuse de SCDVV Dragasani, SCDVV Iasi.

   - Nota privind propunerile de proiecte proprii de cercetare propuse de SCDP Voinesti

   - Nota privind propunerile de proiecte proprii de cercetare propuse de SCDVV Iasi - ECOWINE si MSVBC

   - Nota privind propunerile de proiecte proprii de cercetare propuse de SCDVV Minis - RMCFG

   - Nota privind propunerile de proiecte proprii de cercetare propuse de SCDP Voinesti - TEHNOMAR

Proiectele de cercetare au fost aprobate de catre Biroul Sectiei de Zootehnie, prezidat de catre dl. Prof.dr. Dumitru SIMIONESCU

   - Nota privind propunerea de proiect propriu de cercetare propus de ICDCOC Palas

   - Nota privind propunrea de proiect propriu de cercetare propus de ICDCB Balotesti

 

Sinteza rezultatelor inregistrate in cadrul proiectelor de cercetare finantate de catre Fundatia “Patrimoniul ASAS”

   - Sinteza rezultatelor inregistrate la Proiectul “Evaluarea potentialului productive al soiurilor de vita de vie cultivate in podgoriile din nord estul tarii in contextul schimbarilor climatice”

   - Sinteza rezultatelor inregistrate la Proiectul “Studiul, biotestarea si evaluarea unor soiuri vinifera din vechiul sortiment viticol al Romaniei in contextual schimbarilor climatice ”

   - Sinteza rezultatelor inregistrate la Proiectul “Multiplicarea materialului saditor pomicol de inalta calitate la mar, adaptat conditiilor pedoclimatice specific zonei de infuelnta a SCDP Voinesti”

- Sinteza rezultatelor inregistrate la Proiectul nr. 156/21.07.2014 “Evaluarea potentialului tehnologic al soiurilor de vita de vie cultivate in podgoriile din nord estul tarii in contextual schimbarilor climatice”