I. COMISIA ASAS PENTRU DEZVOLTAREA STRATEGIEI IN COMBATEREA SECETEI

II. COMISIA PENTRU ACVACULTURĂ ȘI PESCUIT

III. COMISIA PENTRU STRATEGII ȘI COORDONAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

IV. COMISIA - PROTECȚIE FITOSANITARĂ ȘI PRODUSE FITOSANITARE

V. COMISIA DE MONTANOLOGIE ŞI ECONOMIE MONTANĂ

VI. COMISIA CULTURI ȘI TEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA

VII. COMISIA DE ECOLOGIE ȘI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

VIII. COMISIA - PRODUCEREA DE SEMINȚE ȘI MATERIAL SĂDITOR

IX. COMISIA MECANIZAREA, AVIZAREA MAȘINILOR ȘI UTILAJELOR PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

X. COMISIA PENTRU BIOTEHNOLOGII

XI. COMISIA PENTRU GENETICĂ ȘI AMELIORARE ÎN DOMENIUL VEGETAL (Subcomisia Genetică moleculară)

XII. COMISIA PENTRU TEHNOLOGII AGRICOLE

XIII. COMISIA PENTRU RESURSE NATURALE

XIV. COMISIA PENTRU MEDIUL AMBIANT

XV. COMISIA PENTRU RESURSE ȘI TEHNOLOGII POMICOLE

XVI. COMISIA PENTRU RESURSE ȘI TEHNOLOGII ÎN VITICULTURĂ

XVII. COMISIA PENTRU RESURSE GENETICE ȘI TEHNOLOGII ÎN LEGUMICULTURĂ

XVIII. COMISIA PENTRU AGROMEDIU