Cuvânt înainte

     Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” – 2016 consemnează evenimentele principale ale vieții academice din acest an, referitor la membrii ASAS din Secțiile Științifice și Filialele sale teritoriale, activitatea științifică derulată în cadrul manifestărilor științifice interne și internaționale, publicațiile apărute și relațiile internaționale de colaborare.

      Pentru o imagine mai cuprinzătoare s-au realizat: Raportul privind activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare desfășurată în anul 2016 de către unitățile c-d-i din subordinea/coordonarea ASAS și principalele rezultate obținute, Informările privind activitatea Prezidiului ASAS în Adunările Generale ASAS, rezoluții, analize și materiale documentare realizate în scopul creșterii vizibilității publice a preocupărilor ASAS și a sistemului național de c-d-i din domeniul agricol.

     Membrii ASAS împreună cu întreaga comunitate a cercetătorilor științifici din domeniu sunt profund implicați în soluționarea problemelor securității și siguranței alimentare a populației, în contextul schimbărilor climatice și al evenimentelor ce afectează societatea umană la nivel mondial.

     În acest sens, ASAS va întreprinde măsuri de revigorare a activității de cercetare-dezvoltare și inovare, pentru creșterea aportului acesteia la dezvoltarea și eficientizarea agriculturii.

 

Preşedinte  ASAS

Prof. dr. Gheorghe SIN

 

Download "Anuar ASAS 2016.pdf"