CUVÂNT-ÎNAINTE
,,Nu se află alt meşteşug pe lume pentru care să fie nevoie de mai multă ştiinţă decât agricultura. Mă mir că pământul nu strigă răzbunare contra acelor care îl cultivă fără nici o socoteală.”
Bernard de Palissy (1510–1590)

Parcurgem o perioadă de mari provocări pentru agricultură, legate de schimbările climatice, criza energetică şi necesitatea realizării securităţii şi siguranţei alimentare. Răspunsul la asemenea provocări nu poate fi dat fără aportul ştiinţei, cercetarea agricolă având menirea să formuleze soluţii aplicabile pentru creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei agricole, pentru reducerea efectelor variaţiilor climatice şi a pagubelor produse de boli şi dăunători. În acest sens, continuând practica din anii precedenţi, lucrarea de faţă, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, ediţia 2017, prezintă rezultate noi, ale cercetărilor ştiinţifice finalizate, privind extinderea soiurilor de plante cu caracteristici productive şi calitative îmbunătăţite, adaptate noilor condiţii, tehnologii pentru valorificarea eficientă a resurselor naturale, sisteme de control al agenţilor patogeni şi al dăunătorilor culturilor agricole, tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor, produse de uz agricol şi zootehnic, metode şi tehnici inovative de investigare, diversificarea echipamentelor şi utilajelor agricole, identificarea arealelor susceptibile la inundaţii, determinarea parametrilor hidrologici şi morfologici pentru râurile din România, monitorizarea şi avertizarea fenomenelor meteorologice şi hidrologice, consecinţele potenţiale ale schimbărilor climatice, studii privind indicatorii tehnico-economici pentru agricultură, piaţa legumelor şi a sectorului apicol, tehnici noi de gestionare şi amenajare a pădurilor,efectele perdelelor de protecţie. Informaţii suplimentare şi consultanţa necesară aplicării soluţiilor propuse se pot obţine de la unităţile de cercetare şi de la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care îşi exprimă speranţa în utilitatea lucrării pentru cei care lucrează în domeniile respective.


Prof. dr. Gheorghe SIN
Membru corespondent al Academiei Române

 

Download