Coperta oferta cercetarii.bmp

CUVÂNT- ÎNAINTE

"Este  timpul ca toate rezultatele  ştiinţifice ,aşa de preţioase, dobândite până acum ,să se transforme în învăţăminte practice şi să fie aplicate de agricultorii noştrii mari  şi mici . E timpul să părăsim rutina şi să adoptăm în agricultură procedee tehnice întemeiate pe datele ştiinţei. Dacă nu vom face aceasta,vom  continua a fi săraci în ţară bogată vom rămâne în urma neamurilor ce ne înconjoară."

Gheorghe Ionescu –Şişeşti

Schimbările climatice ce se manifestă la nivel global din ce în ce mai intens afectează securitatea şi siguranţa alimentară prin impactul lor asupra producţiei agricole. În acest sens, activitatea de cercetare se orientează spre elaborarea unor măsuri eficace de reducere şi prevenire a efectelor negative ale încălzirii globale, prin care să se asigure practicarea unei agriculturi durabile şi performante economic

În volumul de faţă, „Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, ediţia 2015, sunt prezentate rezultate noi ale cercetărilor ştiinţifice finalizate, privind extinderea soiurilor/hibrizilor de plante cu caracteristici productive şi calitative îmbunătăţite, adaptate noilor condiţii, tehnologii pentru valorificarea eficientă a resurselor naturale, tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor, sisteme de control a agenţilor patogeni şi a dăunătorilor culturilor agricole, produse de uz agricol şi zootehnic, metode şi tehnici inovative de investigare, diversificarea echipamentelor şi utilajelor agricole, creşterea varietăţii produselor alimentare, prognoze meteorologice şi hidrologice, impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra culturilor agricole şi realizarea hărţilor de risc la inundaţii, aspecte ale managementului agricol, soluţii economice pentru exploataţiile agricole, regenerarea pădurilor, instituirea perdelelor de protecţie. Apariţia acestei lucrări este un prilej de satisfacţie pentru specialiştii din cercetarea agricolă, în dorinţa lor de a lărgi parteneriatul de colaborare şi sprijinire a fermierilor şi în general, a producătorilor din Agricultură şi Industria alimentară.

     

Prof. dr. Gheorghe SIN

Membru corespondent al Academiei Române

Preşedintele

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

"Gheorghe Ionescu –Şişeşti"

Download document: ASAS Bucuresti - Oferta cercetării stiintifice pentru transfer tehnologic in agricultura