CUVÂNT- ÎNAINTE

"Nu se află  alt  meşteşug pe lume pentru care să fie nevoie de mai multă ştiinţă decât agricultura. Mă mir că pământul nu strigă  răzbunare contra acelor care îl cultivă fără nici o socoteală."

Bernard de Palissy (1510-1590)

Volumul de faţă "Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură,  industria alimentară şi silvicultură" ediţia 2016, reprezintă o continuare a iniţiativei din anii precedenţi,prin care,într-o formă condensată , sunt puse la dispoziţia unui larg cerc de utilizatori, principalele rezultate cu aplicabilitate practică  obţinute în institutele şi staţiunile de cercetare agricolă.

Sunt prezentate rezultate noi, ale cercetărilor ştiinţifice, finalizate, privind extinderea soiurilor ,hibrizilor de plante cu caracteristici productive şi calitative îmbunătăţite, adaptate noilor condiţii, tehnologii pentru valorificarea eficientă a resurselor naturale, tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor, sisteme de control a agenţilor patogeni şi a dăunătorilor culturilor agricole, produse de uz agricol şi zootehnic, metode şi tehnici inovative de investigare, diversificarea echipamentelor şi utilajelor agricole,creşterea varietăţii produselor alimentare, monitorizarea si avertizarea fenomenelor meteorologice şi hidrologice,impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra culturilor agricole,  implicarea fermierilor în acţiuni de reducere a poluării apelor cu nitraţi, aspecte ale managementului agricol, studii privind indicatorii  tehnico-economici pentru agricultură, regenerarea pădurilor, instituirea perdelelor de protecţie.

Sperăm ca acestea, să fie utile celor interesaţi în creşterea performanţelor economice, exprimând, totodată, disponibilitatea pentru colaborare şi sugestii privind tematica activităţii de cercetare şi căile de creştere a eficienţei acestora.

     

Prof. dr. Gheorghe SIN

Membru corespondent al Academiei Române

Preşedintele

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

"Gheorghe Ionescu –Şişeşti"

Download document: ASAS Bucuresti - Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură,  industria alimentară şi silvicultură - ediţia 2016