Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești‟ încă din anul 2017, luna august, a elaborat Strategia pentru Cercetarea Agricolă – Obiective 2020 -2030. Câte un exemplar a fost depus la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Cercetării și Inovării și la Cabinetul Primului Ministru. De la nici una din instituțiile sus menționate nu am primit până acum nici un răspuns.
Vă informăm, că proiectele de cercetare care sunt incluse în Programul Sectorial ADER 2019 - 2021 de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale fac parte din programul de cercetare, cu obiective de realizat incluse în Strategia de cercetare în agricultură și sectoare conexe 2020 -2030.

Detalii...