În perioada 14 – 20.12.2014, dl. Prof. Ioan JELEV, împreună cu dr. ing. Mihail COMAN, director general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti-Mărăcineni şi dr. ing. Aurelia DIACONU, director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri – Dăbuleni au efectuat o vizită în Coreea de Sud, pentru a participa la lucrările "Forumului de Cooperare Agricolă Coreea-România", organizat de administraţia Provinciei Gyeongsangbuk-do, Daegu. Din partea română, au mai participat: rectorul U.S.A.M.V. Cluj, Prof. Doru PAMFIL, prorectorul U.S.A.M.V. Bucureşti, Florin STĂNICĂ, precum şi decanii facultăţilor de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentaţiei şi a Facultăţii de Agricultură de la U.S.A.M.V. Cluj, doamnele Sevastiţa MUSTE şi Mirela-Roxana VIDICAN. A fost prezent şi ambasadorul României la Seoul, Dl. Călin FABIAN.


Din partea coreeană au participat 12 reprezentanţi ai administraţiei provinciei Gyeongsangbuk-do, inclusiv viceguvernatorul provinciei, Dna. Lee, In Seon, 100 de membri şi cercetători ai Asociaţiei pentru Comerţ Internaţional din Coreea, Preşedintele Universităţii din Gyeongbuk, Prof. Suk-Geun Hwang, decanii Facultăţilor de Agricultură şi a celei de Alimentaţie, Ştiinţă şi Tehnologie, Administraţia pentru Dezvoltare Rurală din Coreea, Institutul de Tehnologie Agricolă din Gyeongbuk, Prof. dr. Shin, Dong Hyun, decanul colegiului pentru Agricultură şi Ştiinţele Vieţii în cadrul K.N.U., Prof. dr. Jeong-Dong Lee K.N.U., Prof. Dr. Jae Geun Sohn, Comitetul Special pentru Agricultură F.T.A. (Asociaţia pentru Comerţ Liber) din cadrul departamentului pentru agricultură al provinciei Gyeongsangbuk-do şi colegiul pentru agricultură K.N.U., Dr. Park, So-Deuk, Director General al Serviciului pentru cercetare al Centrului pentru Cercetări Agricole şi Extensie din Gyeongsangbuk-do, Prof. dr. Eun Gi Cho, Decanul Colegiului Vocaţional al Coreei pentru Alimentaţie şi Agricultură din Seoul, preşedintele Asociaţiei pentru Mărci şi Afaceri pentru Ierburi şi Plante Medicinale din Young-Yang şi zona Ulijine, Prof. dr. J. B. Jeong din cadrul departamentului pentru Resurse de Plante Medicinale de la Universitatea Naţională din Andong etc. A mai fost prezent şi reprezentantul firmei Love of Soil, Dl. Byung-Chan, Lee.  

 

Forumul a fost organizat de cinci instituţii implicate în cooperarea comună şi anume: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S. Bucureşti), U.S.A.M.V. Bucureşti, U.S.A.M.V. Cluj, Administraţia provincia Gyeongsangbuk-do şi Universitatea Naţională KYUNGPOOK (K.N.U.). Acţiunea s-a  înscris în cadrul mai larg al acordurilor de cooperare existente între Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", KNU şi Administraţia Provinciei Gyeongsangbuk-do, vizând schimbul de experienţă şi tehnologii în diferite domenii ale cercetării ştiinţifice agricole.

În cadrul Forumului, reprezentanţii A.S.A.S. şi ai celor două universităţi agricole din România au prezentat în cadrul Sesiunii a doua, stadiul colaborării  dintre România şi Coreea în domeniul cercetării agricole, precum şi perspectivele dezvoltării viitoare a acesteia.De asemenea, au fost făcute vizite la Serviciul de Cercetări Agricole şi Extensie, precum şi la o fabrică de procesare a alimentelor, în principal tofu.
În ultima zi, la Seoul a avut loc o întâlnire cu Prof. Cho Eun Gi Decanul Colegiului Vocaţional al Coreei pentru Alimentaţie şi Agricultură din Seoul şi preşedintele Fundaţiei H.R.D. DaSAN (DaSAN Human Resource Development Foundation), Dl. Kim, Myoung Young, fundaţie care se pare că beneficiază de o susţinere a grupului de firme LG.


A fost deosebit de apreciată colaborarea cu A.S.A.S. şi unităţile sale de cercetare-dezvoltare, care a condus în timp la rezultate mai bune decât cele aşteptate.  

Pentru anul 2015 s-au convenit printre altele, următoarele direcţii de cooperare în domeniul cercetării agricole:

  • Efectele modificărilor climatice asupra agriculturii celor două ţări şi prevenirea unor consecinţe negative ale modificărilor climatice.
  • Includerea Staţiunii Dăbuleni în programul de cooperare cu Serviciul de Cercetare Agricolă şi Extensie Gyeongpuk.
  • Schimbul de seminţe de legume, extinderea culturii actuale de cartof dulce şi introducerea unor specii noi de cartof dulce din Coreea;
  • Reluarea unor cercetări la Turda şi Braşov privind cartoful dulce şi soia.
  • Preluarea la Mărăcineni şi Constanţa a unor soiuri de pomi fructiferi coreeni.