În zilele de 18 și 19 septembrie a.c. a avut loc la Praga, Adunarea generală a Uniunii Academiilor Europene de Științe Agricole (UEAA), care a prilejuit dezbateri pe probleme privind cercetarea agricolă și prezentarea unor comunicări științifice referitoare la organismele modificate genetic (OMG).

Din România au participat prof. Gheorghe Sin, președintele ASAS și acad. Cristian Hera, președinte de onoare al ASAS și vicepreședinte al Academiei Române.

Referatele prezentate au evidențiat rezultate ale cercetărilor privind crearea unor soiuri cu însușiri superioare prin metode biotehnice (Franța, Cehia, Portugalia), precum și numeroase informații bine fundamentate pentru promovarea plantelor modificate genetic, în practică (Anglia, Suedia, Georgia, Letonia).

Președintele ASAS a făcut cunoscut rezultatele cercetărilor românești privind crearea cartofului rezistent la atacul gândacului de Colorado și a prunului rezistent la virusul PPV, realizări interzise a se aplica în producție. S-a menționat, de asemenea, și insistența justificată a fermierilor români pentru cultivarea soiei modificate genetic, care se importă masiv din continentul american.

Toți participanții și-au exprimat acordul pentru următoarele concluzii:
    - aproape peste tot în Europa, cercetările privind OMG sunt împiedicate de intervențiile unui lobby activ pe baze pur ideologice;
    - UEAA își exprimă suportul și preocuparea pentru viitorul cercetărilor privind OMG;
    - în situația actuală, pe plan mondial, privind biologia, economia și demografia, cercetările OMG sunt cruciale pentru evitarea foametei, războaielor și altor plăgi în anii ce vin;
    - UEAA cere guvernelor să reexamineze situația creată de interzicerea OMG, pentru a o remedia, în vederea profitării de avantajele realizărilor biotehnologice. Se aduce în atenție că poziția UE de a interzice cultivarea plantelor modificate genetic contravine importului european de soia modificată genetic, pentru a satisface necesarul de proteină pentru animale.

În încheierea dezbaterilor s-a hotărât formularea unei rezoluții a Adunării generale a UEAA, cu concluzii favorabile cercetărilor și cultivării OMG, care să fie transmisă organismelor UE și Parlamentului European, spre luare la cunoștință a poziției UEAA în problema respectivă.

Prof.univ.dr. Ioan JELEV