În perioada 20-23 aprilie 2015, dl. Prof. dr. Ioan Jelev, consilier al Presedintelui ASAS si seful Serviciului Relații internaționale, informare publica si relații cu presa, a participat la Forumul Uniunii Academiilor Europene  pentru  Știință  Aplicată  în  Agricultură,  Alimentație şi Mediu intitulat: ”Știința agricolă europeană - politică, legislație, practică și lecții pentru Ucraina”, organizat de Academia Națională pentru Științe Agricole din Ucraina (A.N.S.A.).

La forum au participat reprezentanți ai Academiilor naționale de știință și ai academiilor de științe agricole din: Cehia, Polonia, Franța, Norvegia, Moldova, Lituania, Letonia, Gruzia, Ucraina și România.

Prima zi a fost dedicată cuvântărilor și mesajelor de salut din partea gazdelor, precum și panelurilor – dezbatere în care reprezentanții academiilor participante și-au expus opiniile legate de actualele politici și reglementări europene în domeniul cercetării agricole, experiența țărilor pe care le reprezentau, precum și posibile învățăminte pentru colegii ucraineni, în contextul deschiderii politice existente în Ucraina față de apropierea de UE.

Discuțiile-panel au fost precedate de cuvântări de bun venit din partea oficialităților ucrainene, printre care reprezentantul Parlamentului Ucrainei, deputatul Ivan KYRYLENKO, ministrul adjunct al agriculturii, Iaroslav KRASNOPOLSKYI și Președintele Academiei Naționale de Științe Agricole a Ucrainei, Acad. Iaroslav GADZALO.

Au urmat apoi de-a lungul întregii zile intervențiile delegaților participanți, intervenții din cadrul cărora s-au desprins unele aspecte cum ar fi:

-            În majoritatea țărilor, finanțarea este asigurată de stat, de la minimum 45% în Ucraina la 100% în Norvegia. De asemenea, există preocupări pentru accesarea fondurilor europene, inclusiv în Ucraina.

-            Nu în toate țările participante există academii agricole. De exemplu, în Moldova, Lituania, Letonia, cercetarea agricolă e coordonată de academiile naționale de știință.

-            Există în unele țări tendința comasării institutelor cu profil agricol și silvic (Norvegia, Lituania).

-            În Ucraina, Academia  a deținut înainte de independență, peste 1 milion ha teren destinat cercetării. În prezent, acestea s-au redus la cca 400 000 ha. De altfel, organizarea academiei ucrainene este foarte asemănătoare cu cea din țara noastră. Academia are un grad de autonomie, dar se corelează strâns și cu statul în stabilirea tematicii și strategiei de cercetare.

-            În Polonia, Academia de Științe a Poloniei este autonomă, dar activitatea de cercetare derulată în cca 80 de institute este finanțată de stat prin Ministerul Științei.

 

În a doua parte a primei zile, a fost prezentat proiectul unei rezoluții privind colaborarea dintre Academiile Agrare Europene, Centrele de Cercetare și instituțiile relevante pentru reforma științelor agricole. În continuare a fost adoptată și semnată rezoluția menționată (în anexă).

În cea de-a doua zi, a avut loc întâlnirea participanților cu Prezidiul Academiei, în care a fost prezentată activitatea de către Președinte și președinții celor 6 secții ale academiei.

În continuare a avut loc o vizită la Institutul de Cercetări Agricole al Ucrainei unde a fost organizată o expoziție special dedicată participanților la Forum. În cadrul expoziției au fost făcute prezentări detaliate ale specialiștilor ucraineni. Institutul joacă și rolul de Centru Național de Coordonare a Cercetării în domeniul respectiv pentru întreaga Ucraină.

Pe parcursul reuniunii au avut loc discuții separate cu participanții la Forum. Un interes deosebit s-a constatat din partea Moldovei, dar și a Ucrainei, de a constitui un parteneriat cu România pentru accesarea unor proiecte europene. Un potențial domeniu de parteneriat îl reprezintă cercetările legate de promovarea cultivării sorgului, inclusiv folosirea acestuia pentru producția de biocombustibil.

În cadrul discuțiilor au rezultat și alte aspecte cum ar fi:

-       Preocuparea pentru menținerea autonomiei academiilor și centrelor de cercetare științifică agricolă.

-       Perfecționarea actualului cadru de cercetare științifică.

-       Dezvoltarea cooperării între membrii uniunii și cooptarea de noi membri.

-       Valorificarea experienței comune în vederea dezvoltării științelor agricole etc.

 

Documente utile: UEAA Forum Resolution (pdf document)

 

forumul ueaasursa: AȘM