În data de 09.08.2017, președintele ASAS, prof. Gheorghe Sin, a primit vizita unei delegații de fermieri din Ucraina, condusă de dl. Mihai Miritescu, Director General  Saaten Union.

Scopul întâlnirii a fost acela de a discuta problemele legate de schimbările climatice și inlfuența asupra culturilor agricole din cele două țări.

În cadrul întâlnirii, Președintele Gheorghe SIN  a prezentat activitatea derulată de ASAS, modul de organizare și principalele rezultate.

Un alt scop important al vizitei a fost acela de a identifica punctele de interes reciproc în domeniul agriculturii.

La rândul său, dl. Mihai Miritescu, Directorul General  Saaten Union, a menționat că unul dintre  domeniile în care poate fi realizată o foarte bună colaborarea dintre România şi Ucraina este cel al cercetării.

Din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice au  mai participat la întâlnire prof. dr. Mihai Nicolescu, Vicepreședinte și d-na Adela Nistor, Specialist Relații Publice, Serviciul Relaţii Internaţionale.