În perioada 11 – 14 ianuarie 2016, la invitația Președintelui ASAS, Dl. Prof. Dr. Gheorghe SIN, a avut loc vizita unei delegații a Academiei Chineze de Științe Agricole, formată din următorii specialiști: Profesorii Cheng Ruifeng și Fang Hui din cadrul Institutului pentru Mediu și Dezvoltare Sustenabilă în Agricultură, Prof. Liu Chonghuai, Institutul pentru Cercetare a Fructelor din Zhengzhou, Prof. Tang Shaoqing Institutul Național pentru Cercetarea Orezului și Prof. asoc. Feng Junjie Institutul pentru Irigarea Terenurilor Agricole. Conducătorul delegației a fost Dl. Cheng Ruifeng, profesor asociat în cadrul Institutului pentru Mediu și Dezvoltare Sustenabilă în Agricultură. Pe toată durata vizitei, membrii delegației chineze au fost însoțiți de Dl. WAN Cong, secretar III al Ambasadei Republicii Populare Chineze la București, iar din partea ASAS de către dl. Ioan JELEV și d-na Adela NISTOR.Acțiunea este urmarea întâlnirii din 21 octombrie 2015 dintre domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat MADR, și omologul chinez, domnul Qu Dongyu, ministru adjunct al agriculturii, care au convenit să acționeze pentru intensificarea colaborării în domeniul schimburilor științifice în sectorul agricol.    

       Luni 11 ianuarie 2016, delegația chineză a fost primită de către Președintele ASAS, dl. Prof. Dr. Gheorghe SIN, în sala Prezidiului ASAS. Au mai participat: Secretarul General Mihai NICOLESCU, Prof. Ioan JELEV, Dănuț MARIA, director general ISPIF, Marian BOGOESCU, director general HORTING S.A., Cătălin SIMOTA, director general INCDPAPM București precum și Adela NISTOR, și Nicola SION din cadrul Serviciului de Relații Internaționale ale ASAS.

       După prezentarea membrilor celor două delegații, au urmat scurte prezentări ale activității de cercetare derulate de ASAS, precum și preocupări actuale în cercetarea agricolă din China. Directorii generali ai institutelor invitate s-au referit la aspecte de interes legate de irigații, horticultură și protecția calității solului.

       Dl. Prof. Cheng Ruifeng a prezentat preocupările existente în China legat de așa-numitele ”fabrici de plante”, un sistem de sere moderne, uneori multietajate pentru economie de spațiu, dispunând de surse de energie ieftină, regenerabilă sau de lumină artificială pe bază de leduri și becuri fluorescente. De asemenea, a fost prezentat un parc național tehnologic situat pe 4,2 ha, organizat în cadrul Academiei Chineze de Științe Agricole, administrat într-un sistem privat. În cadrul parcului sunt prezentate tehnici și tehnologii agricole avansate, rezultate ale cercetării, având ca scop informarea, educarea și facilitarea transpunerii și extinderii acestor tehnici și tehnologii în practica agricolă. Partea chineză și-a manifestat interesul pentru realizarea în comun a unui astfel de parc tehnologic în România.

       Dl. Prof. Liu Chonghuai, specialist în viticultură, a dorit să exprime mulțumirile sale cercetătorilor români, întrucât atunci când a început să lucreze ca tânăr cercetător, foarte multe dintre soiurile de struguri proveneau din România și mulți dintre specialiștii chinezi în domeniu aveau studiile făcute în România.       

       În zilele de 12, 13 și 14 ianuarie 2016, delegația chineză a participat la întâlniri de lucru la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă de la Fundulea, Administrația Națională de Meteorologie și la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

       La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, delegația a fost primită de Secretarul de Stat Viorel Traian LASCU, iar la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către d-na Secretar de Stat Simona Alice MAN.

       În urma vizitei, au fost identificate unele acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea colaborării dintre ASAS și CAAS. Dintre acestea menționăm:

·     Analizarea și identificarea unor posibile contribuții ale ASAS la realizarea în comun cu CAAS a unui parc regional tehnologic.

·     Promovarea schimbului de experiență dintre cercetătorii români și chinezi, inclusiv prin participarea la burse oferite de CAAS.

·     Identificarea împreună cu unitățile de cercetare a unor proiecte legate de refacerea terenurilor degradate și protecția surselor de apă, având în vedere unele priorități ale Ministerului Mediului.

·     Identificarea unor proiecte de cooperare în domeniul irigațiilor, viticulturii, culturii orezului și a culturilor în sere având un consum redus de energie și apă, iluminat artificial, inclusiv utilizarea de surse regenerabile de energie.

·     Schimb de material genetic și soiuri în domeniul culturii plantelor de câmp, inclusiv a orezului.

·     Identificarea unor posibilități de colaborare în cadrul unor proiecte derulate sub umbrela Ministerului Educației Naționale, a Ministerului Agriculturii, a Ministerului Mediului, dar și a unor organisme europene, în cadrul programului de dezvoltare a urmăririi Terrei prin rețeaua de cinci sateliți dedicați Terrei și protecției mediului.La Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"-11 ianuarie 2016, Sala Prezidiului
La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - cabinetul secretarului de stat Viorel Traian Lascu, 12 ianuarie 2016 –


La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -12 ianuarie 2016, întâlnire cu secretarul de stat Simona Allice MAN, sala 19