Marți, 23 iunie 2015, o delegație a Ministerului Agriculturii din Republica Coreea, formată din unsprezece directori de departamente, au efectuat o vizită la Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Din partea conducerii ASAS au participat prof. dr. Gheorghe SIN, Președintele ASAS, vicepreședinții ASAS, profesorii Valeriu TABĂRĂ și Mihai NICOLESCU, secretarul general ASAS, Mihai NICOLESCU, consilierul Președintelui ASAS Prof. dr. Ioan JELEV, Cipriana BUDEANU, insp. spec.. Au mai participat reprezentanta Ambasadei Republicii Coreea în România, Cristina PAPARI și dl. dr. Song CYPRIAN, interpret.

 

Președintele ASAS, Prof. dr. Gheorghe SIN, a făcut o prezentare extinsă a activității ASAS, a rolului acesteia în cercetarea agricolă românească, a contribuțiilor aduse la dezvoltarea durabilă a agriculturii și spațiului rural românesc. Delegația coreeană a prezentat un interes deosebit față de experiența românească în agricultură, legat mai ales de domenii cum ar fi:
   - Situația universităților și facultăților din domeniul agriculturii și silviculturii.
   - Interesul și preferințele candidaților pentru admiterea la astfel de facultăți.
   - Specialitățile care atrag cei mai mulți candidați după anul 2000 și motivele care determină această atractivitate.
   - Rolul major al ASAS în România după revoluția din 1989 și după intrarea în UE.
   - Modificările produse în structura populației rurale în România.
   - Strategii sau obiective viitoare.
   - Principalele merite, dar și nerealizări ale academiei.
   - Rolul absolvenților universităților agricole în domeniu și evoluția lor profesională, inclusiv accesul spre funcții de conducere în administrația locală.
   - Schimbări  și realizări ale principalelor politici agricole înainte și după tranziția la economia de piață.
   - Articole cheie pentru exportul și importul de produse agricole și schimbările produse în structura principalilor parteneri comerciali.
   - Modele de fluctuație ale prețurilor agricole și a cererii. Cauza unor astfel de fluctuații.
   - Schimbarea structurii veniturilor agricole și a compoziției principalelor produse agricole. Cauza principală a acestor schimbări.
   - Creșterea prețurilor și măsurile luate după trecerea la piața capitalistă.

Președintele ASAS, Prof. dr. Gheorghe SIN și vicepreședinții Prof. dr. Valeriu Tabără și Mihai NICOLESCU au răspuns la aceste întrebări, discuțiile bucurându-se de interesul deosebit al părții coreene, ceea ce a condus la un dialog interactiv susținut.

In continuare, Prof. dr. Ioan Jelev a făcut o prezentare a unor aspecte de interes pentru activitatea ASAS și stadiul colaborării româno - coreene în domeniul cercetării științifice, cu universități, institute de cercetare – dezvoltare, organizații profesionale și autorități locale din Coreea de Sud. Au fost prezentate rezultate ale cercetării românești, dar și ale cooperării româno-coreene obținute în domeniul culturii cartofului dulce, orezului, soia etc., la INCDA-Fundulea, INCD Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, S.C.D.A-Turda, S.C.C.D.C.P.N. Dăbuleni, S.C.D.A. - Brăila și I.C.D.P. Pitești-Mărăcineni.  

Partea coreeană a fost deosebit de satisfăcută de rezultatele întâlnirii și au declarat că vor acționa pentru a obține sprijin din partea guvernului coreean pentru susținerea cooperării bilaterale în domeniul cercetării agricole dintre ASAS, unitățile de c-d-i din structura ASAS și partenerii coreeni.