În data de 17.10.2016, președintele ASAS, prof. Gheorghe Sin, a primit vizita unei delegații chineze din cadrul Regiunii Autonome Ningxia Hui, R.P. Chineză, condusă de dl. Fan Xianrong, director general al Oficiului pentru Afaceri Externe Ningxia, vizită organizată de guvernul din Ningxia. Din delegație au mai făcut parte specialiști din cadrul Departamentului de Agricultură și Creșterea Animalelor, Departamentului de Comerț, precum și reprezentanți ai unor companii din domeniul îmbunătățirilor funciare, producerii de semințe, procesare a cărnii etc. Delegația a fost însoțită de dl. Zhang Jian, consilier pe probleme științifice în cadrul Ambasadei R.P. Chineze în România.

Din partea ASAS, la discuții au mai luat parte prof. Mihai Nicolescu, vicepreședinte, dr. ing. Mihai C. Nicolescu, secretar general și prof. Ioan Jelev, șeful Serviciului de Relații Internaționale, Informare Publică și Relații cu Presa.

În cadrul discuțiilor, conducătorul delegației, Dl. Fan Xianrong, a declarat că se află pentru prima dată în România, scopul vizitei reprezentându-l identificarea unor posibilități de colaborare și a făcut o scurtă descriere a regiunii Ningxia, provincie mică, cu o suprafață de cca 66.000 km2 și o populație de 6,6 mil. locuitori, care s-a dezvoltat în ultima perioadă, în special în sectoarele agriculturii și creșterii animalelor. Au fost evocate bunele relații existente între cele două țări și posibilitatea de dezvoltare a colaborării în aceste domenii.

A urmat o scurtă prezentare a agriculturii din Ningxia, cu o suprafață de cca. 1,3 milioane ha (19,3 mil. mu) teren agricol, utilizat pentru cultivarea cartofului, grâului, orezului și porumbului, creșterea ovinelor și bovinelor, pe lângă acestea, existând preocupări pentru cultivarea fructelor de goji și creșterea peștelui de apă dulce. Anul acesta, s-a dezvoltat și sectorul viticol, Ningxia importând viță-de-vie din Franța, Australia și Afganistan.

În continuarea discuțiilor, dl. prof. Mihai Nicolescu vicepreședintele ASAS și prof. Ioan Jelev, au prezentat câteva aspecte ale cercetării agricole românești, partea chineză arătându-se interesată de rasele de vaci de carne și de subvențiile primite de la UE pentru sectoarele agricol și creșterii animalelor și condițiile în care acestea se obțin.

Pe parcursul discuțiilor, Dl. Președinte Gheorghe SIN a prezentat unele detalii suplimentare privind sistemele de finanțare națională și europeană în domeniul agriculturii.


Serviciul Relații Internaționale, Informare Publică și Relații cu Presa