În data de  joi, 9 oct. 2014, a avut loc la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", întâlnirea dintre Dl. Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova - Vasile BUMACOV şi Dl. Vicepreşedinte al A.S.A.S., Dl. Valeriu TABĂRĂ. La întâlnire au mai participat din partea A.S.A.S., Dl. Ioan JELEV, iar din partea Grupului Român pentru Investiţii şi Consultanţă-RGIC, Dna. Preşedinte  Otilia MANTA şi Dl. Director Ştefan MANTEA.

În cadrul întâlnirii, Dl. Ministru BUMACOV a făcut o scurtă prezentare a situaţiei din Republica Moldova şi a evocat bunele relaţii de colaborare cu România, în particular cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. La rândul său, Dl. Vicepreşedinte Valeriu TABĂRĂ a prezentat preocupările cercetării agricole româneşti, precum şi aspecte de ansamblu privind agricultura şi utilizarea fondurilor europene, subliniind rata bună de valorificare a acestora în agricultură.

În continuare s-au discutat posibilităţi de colaborare cu Republica Moldova în domeniul cercetării, în special legat de accesarea în comun a unor fonduri derulate în cadrul programului de cercetare "ORIZONT 2020", şi Parteneriatul European pentru Inovare intitulat “Productivitate şi Durabilitate în Agricultură”. Legat de acest ultim program s-a menţionat că ar fi important ca ASAS să analizeze posibilitatea preluării coordonării acestuia la nivel European.
 
Referitor la politica de cercetare a Uniunii Europene materializată în programul "ORIZONT 2020", ar putea fi accesate proiecte de cercetare în colaborare, de exemplu cu Universitatea din Edinburgh ca şi coordonator şi unităţi de cercetare şi învăţământ din România şi Moldova. Printre temele avute în vedere s-au menţionat cele legate de fermele familiale, problematica apei, dar şi problematica tinerei generaţii. În afara proiectelor de cercetare pot fi avute în vedere şi clusterele de acţiuni inovative şi proiecte multi-actor, sprijinul pentru brokerii de inovare şi centrele de inovare, precum şi experimentele în ferme.

S-a subliniat şi importanţa accesării programelor de dezvoltare rurală, cum ar fi cele pentru cooperare, prin înfiinţarea de “grupuri operaţionale”; proiectele pilot şi demonstrative; transferul de cunoştinţe şi servicii de consultanţă; investiţiile.

Pentru întărirea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, Dl. Vicepreşedinte Valeriu TABĂRĂ şi-a exprimat disponibilitatea sprijinirii unor acţiuni de cunoaştere a realităţilor româneşti, inclusiv prin organizarea unor vizite în ţara noastră ale unor formatori de opinie din Republica Moldova.