Aspecte introductive

Prin pandemie se înțelege o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, în mai multe țări sau continente. În decursul istoriei omenirii au evoluat multe pandemii, unele cu consecințe devastatoare (ciuma, variola, tifosul, holera, febra galbenă, gripa și altele). Ultima pandemie de proporții catastrofice, care se păstrează încă în amintirea generațiilor actuale a fost gripa din 1918, cunoscută mai ales sub denumirea de gripă spaniolă, care a produs 40-50 de milioane de victime. Este larg răspândită părerea că numărul de victime a fost, de fapt, mult mai mare, dar acestea nu au fost înregistrate și raportate din cauza limitărilor tehnice și a tulburărilor sociale de mari proporții din mai multe țări (URSS, India, Africa). Boala a cuprins toate continentele, fiind favorizată de: insuficiența cunoștințelor medicale, sărăcie, dezordinea socială de după Primul Război Mondial, lipsa antisepticelor, medicamentelor antivirale, inexistența antibioticelor și a altor mijloacelor de prevenire și de combatere. Se presupune că această pandemie a fost produsă de un virus gripal introdus în Europa de muncitorii chinezi, al cărui genom s-a reasortat cu un virus aviar existent în Europa, rezultând serotipul H1N1, față de care populația umană nu prezenta imunitate.  

Detalii...