Rolul Sectiei de medicina veterinara

- elaborează strategii, programe şi proiecte în scopul asigurării sănătăţii animalelor şi siguranţa alimentară a populaţiei;
- coordonează cercetările ştiinţifice pentru fundamentarea cadrului legislativ de protecţie a sănătăţii şi de combatere a bolilor la animale;
- stabileşte direcţii şi metode de diagnosticare şi combatere a bolilor de importanţă majoră la animale;
- contribuie la dezvoltarea cercetărilor din domeniul biotehnologiilor pentru obţinerea de noi produse biologice specifice medicinii veterinare;
- sprijină contacte şi relaţii internaţionale în vederea dezvoltării cercetărilor ştiinţifice din domeniu;
- organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională;
- sprijină îmbunătăţirea procesului de formare şi atragere a tinerilor în activitatea de cercetare ştiinţifică;

 

Membrii sectiei de medicina veterinara

Preşedinte:
Prof.dr. Dumitru MILITARU 
Tel.: 021-318.44.57/285; 021-311.70.76

Vicepreşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe DARABUS

Secretar stiintific:
Prof.dr. Dumitru MILITARU
Tel.: 021-318.44.71

Membri de onoare străini:
Prof. Jeanne BRUGERE-PICOUX
Prof. Gheorghe CONSTANTINESCU

Membrii de onoare:
Prof. Radu MOGA-MANZAT
Dr. Marius PIRVULESCU
Dr. Mihai PETCU
Prof. univ. dr. Viorel HERMAN
CS I dr. Viorica CHIURCIU


Membrii titulari:
Prof. Ioan Aexandru BABA
Prof. Vasile COZMA
Prof. Mihai DANES
Prof. Gheorghe DARABUS
Prof. emerit. dr. Mihai DECUN
Prof. Dumitru MILITARU
Prof. Valentin POPVICI

Membrii corespondenti:
Prof. emerit dr. Horia CERNESCU
Prof. Corneliu V. COTEA
Prof. Romeo CRISTINA
Prof. Doina DANES
Prof. Ion Ştefan GROZA
Prof. Manuella MILITARU
Prof. Liviu MIRON
Prof. Gabriel PREDOI
Prof. Virgilia POPA
Dr. Alexandru Dorel STANUICA

Membrii asociati:
Conf. Viorel ANDRONIE
Dr. Marius NECŞULESCU
Prof. Constantin VLĂGIOIU
Prof. Gheorghe SOLCAN
Prof. Ioan Liviu MITREA
Prof. Vasile VULPE
Prof. Sorin MORARIU
Prof. Narcisa MEDERLE
Prof. Cornel CĂTOI
Prof. Ionel PAPUC

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei

În coordonare ştiinţifică:
• S.N. „Institutul PASTEUR” S.A. – Bucureşti; tel. 021/220.69.20
• IDSA - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală – Bucureşti; tel. 0374/32.20.13
• IISPV – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară – Bucureşti; tel. 021/252.46.51
• Romvac Company Bucureşti; tel. 021/350.31.07