În perioada premergătoare primului război mondial, serviciile veterinare, atât cele civile cât şi cele militare, erau sub tutela Serviciului sanitar uman. Respectul faţă de trecut permite stabilirea de tradiţii, de educare şi de dezvoltarea profesiunii în general şi a celei medical-veterinare în special. Aşa cum deseori se afirmă, ştiinţa este a 4-a putere în stat (la concurenţă cu mass-media), dovada cea mai concludentă fiind aceea că, economia statelor superindustrializate (USA, Germania, Japonia, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Canada) au acordat o atenţie maximă dezvoltării cercetării ştiinţifice proprii, cât şi achiziţionării de brevete, invenţii şi patente din alte ţării, pe care le-au pus în aplicaţie în sectoarele economice. Cunoaşterea trecutului profesiunii medical-veterinare, a personalităţilor din învăţământ, cercetare şi din activitatea practică, a realizărilor lor, constituie o necesitate indispensabilă în vederea statuării prezentului şi mai ales a edificării viitorului medicinei veterinare.

Detalii...