În ziua de 3 mai 2017,  Secţia de Silvicultură din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – ASAS şi Institutului Nţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” Bucureşti, au organizat manifestarea prilejuită de împlinirea a 110 ani de la naşterea marelui silvicultor român Ion VLAD.

   Cuvântul de deschidere a fost rostit de Acad. Cristian Hera în prezenţa Acad. Ionel Valentin Vlad, fiul ilustrului silvicultor – Preşedintele Academiei Române, reprezentanţilor Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva (RNP Romsilva), a Preşedintelui Secţiei de Silvicultură şi membrilor acesteia, conducerii ASAS, reprezentanţilor Institutului Nţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” Bucureşti, membrilor filialelor din ţară, studenţilor.
    
    In cadrul dezbaterii stiintifice au fost prezentate urmatoarele lucrări:

-   Acad. Victor Giurgiu, Dr. Ioan Seceleanu, Dr. Ovidiu Badea – Dr. ing. Ion Vlad, o viaţă dedicată progresului ştiinţelor silvice
-   Acad. Ionel Valentin Vlad – Aminitiri din viaţa de familie a tatălui meu
-   Prof. Lucian Curtu, Prof. Nicolae Şofletea – Aspecte genetice privind regenerarea naturală a unor specii de stejari din România
-   Dr. Mihai Daia – Starea regenerării pădurilor în fondul forestier proprietate publică a statului
-  Dr. Gheorghe Guiman – Aplicarea tratamentului codrului grădinărit în pădurile din România în concordanţă cu viziunea marelui silvicultor Ion Vlad