- promovarea şi coordonarea programelor şi strategiilor pentru fundamentarea ştiinţifică a gestionării durabile a păsurilor;
- evaluează şi monitorizează proiecte de cercetare-dezvoltare propuse de unităţile de profil;
- se preocupă de pregătirea personalului din cercetarea-dezvoltarea de profil, evaluează şi atestă promovarea pe trepte ştiinţifice a acestora ;
- organizează manifestări ştiinţifice în domeniu, sprijină acţiunile de transfer a rezultatelor obţinute în sectoarele de cercetare-dezvoltare tehnologică din unităţile coordonate la beneficiari;