Titlul lucrării: “Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri si adaptare”
Autori: Roxana BOJARIU, Marius-Victor BIRSAN, Roxana CICA, Liliana VELEA, Sorin BURCEA, Alexandru DUMITRESCU, Sorin Ionuț DASCALU, Mădălina GOTHARD, Andreea DOBRINESCU, Felicia CĂRBUANRU, Lenuța MARIN
Editura: Printech
București 2015
ISBN 978-606-23-0233-1

Titlul lucrării: „Îngrăşăminte clasice şi ecologice eficiente pentru folosire în agricultura durabilă”
Autori: Cristian HERA, Dumitru M., Dorneanu A.
Lucrări ştiinţifice ale Simpozionului Naţional CIEC, 15 septembrie 2014, Bucureşti. Editura: NEW AGRIS - Revistele agricole SRL
Bucureşti 2015
ISBN-10973-8115-47-7; 13978-973-8115-47-7

Titlul lucrării: „Personalităţi române din domeniul ştiinţei solului în memoria contemporanilor”
Autor: Radu LĂCĂTUŞU
Editura: NEW AGRIS  

Titlul lucrării: „Seceta în România – provocări și oportunități de prevenire și combatere a efectelor în agricultură”
Autori: Elena MATEESCU, Ion SANDU
Volum “Schimbări climatice globale. Grija pentru resurse naturale”
Cap. 3. Deșertificarea si aridizarea – agricultura şi securitatea alimentară
Editor: Cristian Hera
Editura: Academiei Române
Bucureşti 2015
ISBN 978-973-27-2526-9 

Titlul lucrării: ”Climate change impacts on agricultural crops in the Timis Plain (Romania)” - Romanian Agricultural Research, Annual Publication of National Agricultural Research and Development Institute Fundulea
Autori: Bianca MITRICĂ, Elena MATEESCU, Dragotă Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Elena-Ana POPOVICI, Monica DUMITRAŞCU (2015)
Print ISSN: 1222-4227
Online ISSN: 2067-5720 (http://www.incda-fundulea.ro/rar/nr32/rar32.12.pdf.) 

Titlul lucrării: The variability of Seasonal and Annual Extreme Temperature Trends of the Latest Three Decades in Romania
Autori: Emil Chitu, Daniela Giosanu, Elena Mateescu
ELSEVIER, Agriculture and Agricultural Science Procedia 6 (2015)
ISSN: 429-437, “ST26733”, International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture” 

Titlul lucrării: Evaluarea potenţialului pentru dezvoltare durabilă a bazinului hidrografic Crucovul Sărat pe sectorul mijlociu
Autori: VIŞINESCU BRÎNZEA  Leontin,  MĂRĂCINEANU Florin, CONSTANTIN Elena.
Editura: Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti, 2015
ISBN 978-606-92457-0-5338.2.504(489)

Titlul lucrării: Dezvoltare durabilă în spaţiul rural românesc
Autori: CONSTANTIN Elena, MĂRĂCINEANU Florin

Editura: Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 
Bucureşti, 2015
ISBN 978-973-0-18083-1

Titlul lucrării: TRATAT APLICATIV DE PROTECŢIA PLANTELOR
Autori: Ioan OROIAN, Ilie COVRIG, Antonia ODAGIU
Editura: Ceres
Bucureşti 2015 
ISBN 978-973-40-1099-8

Titlul lucrării: Factorii de impact: cum să îi folosim şi când să ne ferim de ei?
Autori: Ioan Valentin PETRESCU-MAG, Ioan Gheorghe OROIAN
Editura Argonaut 2015
ISBN 978-973-109-579-0 

Titlul lucrării: GESTIUNEA DEŞEURILOR I, Manual didactic
Autor: Ioan Oroian
Editura Bioflux 2015, Cluj-Napoca
ISBN 978-606-8191

Titlul lucrării: GESTIUNEA DEŞEURILOR II, Manual didactic
Autor: Ioan Oroian
Editura Bioflux 2015, Cluj-Napoca
eISBN 978-606-8191-88-1

Titlul lucrării: DREPT ŞI LEGISLAŢIE DE MEDIU, Manual didactic
Autor: Ioan Oroian
Editura Bioflux 2015, Cluj-Napoca
e-ISBN 978-606-8191-80-2  

Titlul lucrării: PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A PLANTELOR, Manual didactic
Autor: Ioan Oroian
Editura Bioflux 2015, Cluj-Napoca
e-ISBN 978-606-8191-803 

Titlul lucrării: ELEMENTE DE ECOTOXICOLOGIE, Manual didactic
Autor: Petrescu-Mag I. V. Oroian
Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2015
ISBN 978-606-8191-78-2 

Titlul lucrării: ELEMENTE DE ECOTOXICOLOGIE II, Manual didactic
Autori: Petrescu-Mag I. V., Oroian  
Editura Bioflux 2015, Cluj-Napoca
ISBN 978-606-8191-83-6 

Titlul lucrării: STIINTA SOLULUI CU ELEMENTE DE GEOLOGIE SI GEOMORFOLOGIE
Autori: Rogobete Gheorghe, Adia Grozav
Editura Politehnica Timișoara 

Titlul lucrării: IMPACTUL FENOMENELOR METEOROLOGICE EXTREME ASUPRA MEDIULUI, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, Volum “Schimbări climatice globale. Grija pentru resurse naturale”, Cap. 1. Ziua Mondiala a Mediului – Schimbări climatice, mediul si securitatea alimentara, Editor Cristian Hera
Autori: Ion Sandu, Elena Mateescu, Cristiana Sirbu, Gheorghe Stăncălie
Editura Academiei Romane, București 2015
ISBN 978-973-27-2526-9
Volum dedicat lucrărilor prezentate în cadrul Dezbaterii Naționale privind “Schimbările climatice, agricultura și securitatea alimentară“, organizată de Secția de Științe Agricole si Silvice a Academiei Române, Iunie 2014; 

Titlul lucrării: CLIMA SI SOCIETATEA
Autor: Hans von Storch, traducere de prof Horațiu Dragomirescu
Editura ARS DOCENDI- Universitatea din București
ISBN 978-973-558-884-7  

Titlul lucrării: TEHNICI MODERNE DE CERCETARE A SOLULUI
Autori: Statescu Florian, Pavel Vasile Lucian
Editura Politehnium Iasi
ISBN 978-973-621-448-6 

Titlul lucrării: AGRICULTURA ECOLOGICĂ:CERTIFICAREA TERENURILOR ŞI PLĂŢILE COMPENSATORII
Autori: Sorin Liviu Ştefănescu (coordonator) Karl Michael Ortner, Monica Dumitraşcu, Mihaela Lungu, Hubert Janetschek, Liviu Alexandru  Mărghitaş, Roxana Vidican, Mark Redman
Editura Estfalia,Bucureşti 2015
ISBN: 978-606-8284-90-3 

Titlul lucrării: CONTROLLED CULTIVATION OF MUSHROOMS ON WINERY AND VINEYARD WASTES
Autori: Marian Petre, Florin Pătrulescu, Răzvan Ionuţ Teodorescu
Editura Academic Press, 2015
ISBN -978-0-12-802794-3