- În cooperare cu instituţii, universităţi şi alte organizaţii şi agenţii implicate în activităţi de cercetare-dezvoltare privind resursele de sol, apă şi climă (inclusiv agrometeorologie, îmbunatăţiri funciare, reconstrucţia ecologică a peisajului rural, cadastrul şi taxaţiuni ale terenurilor agricole, diminuarea efectelor dăunătoare ale schimbării climatice, păstrarea biodiversităţii şi protecţia calităţii mediului înconjurător),

- Are responsabilităţi specifice în asigurarea conducerii ştiinţifice şi tehnice necesare elaborării de propuneri privind politici, strategii, programe, planuri de acţiune, reglementări, standarde, îndrumări, proiecte, studii şi altele, pentru cunoaşterea, caracterizarea, monitoringul şi managementui durabil al lor, inclusiv evaluarea economică, în scopul dezvoltării durabile a agricultorii şi mediului rural, precum şi al creşterii stabilităţii şi prosperităţii lumii satelor, corespunzator cu cerinţele de integrare a României în structurile Uniunii Europene şi concernul globalizării agricole;

- Elaborează şi promovează căi şi mijioace efective şi eficiente pentru dezvoltarea, modemizarea şi diversificarea realizării acestor activităţi, ca şi pentru atragerea şi formarea tinerilor cercetători la nivel comparabil cu cel internaţional;

- Iniţiază şi stimulează sesiuni ştiinţifice, simpozioane, Dezbateri, proiecte, schimburi de experienţă şi altele., având în vedere, mai ales, problemele de interes mondial ridicate de organizaţiile şi agenţiile ştiinţifice intemaţionale care se ocupă cu asemenea probleme, cum sunt, FAO, WHO, WMO, UNESCO, UNCED, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, convenţii şi protocoale ale ONU directive ale Uniunii Europene şi altele.