Institute:

• ICPA - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Bucureşti; tel. 021/318.43.49
• INCDIF – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare; tel. 021/332.59.57
• INHGA – Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor; tel. 021/317.99.92
• ANM – Administraţia Naţională de Meteorologie; tel. 021/316.42.92

Staţiuni:

• SCDCES - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului, Perieni; tel. 0373/55.01.55