ASAS este instituţie de drept public şi de utilitate publică, autonomă, cu personalitate juridică, apolitică, de consacrare ştiinţifică şi cercetare în domeniile fundamentale şi aplicative ale agriculturii, silviculturii, zootehniei, acvaculturii, medicinii veterinare, îmbunătăţirilor funciare, gospodăririi solurilor şi apelor, ecologiei, protecţiei mediului, industriei alimentare, biotehnologiei, mecanizării agriculturii, economiei agrare, dezvoltării rurale şi managementului agricol, denumite în continuare domeniul agricol, şi reuneşte personalităţi consacrate în aceste domenii.

Documente utile:  STATUTUL Academiei de Stiinţe Agricole si Silvice.pdf