Titlul lucrării: „Solid components separation from heterogeneous mixtures through turbulence control“
Autori: Valentin Nedeff, Gabriel Lazar, Maricel Agop, Lucian Eva, Lacramioara Ochiuz, Dan Dimitriu, Lucia Vrajitoriu, Cristina Popa,
Revista Powder Technology, 2015
ISSN 0032-5910

Titlul lucrării: „Non-linear behaviours in complex fluid dynamics via non-differentiability. Separation control of the solid components from heterogeneous mixtures”
Autori: Valentin Nedeff, Gabriel Lazar, Maricel Agop, Emilian Mosnegutu, Mihail Ristea, Lăcrămioara Ochiuz, Lucian Eva, Cristina Popa,
Revista Powder Technology, 2015 ,
ISSN 0032-5910

Titlul lucrării: „Influence of screening block supporting way on the behaviour of a solid particle on an oscillating surface“
Autori: Emilian Moşneguţu, Valentin Nedeff, Narcis Bârsan, Alexandra-Dana Chiţimuş, Dragoş Rusu,
Journal of Engineering Studies and Research vol. 21, nr. 3, p. 51-58 / Bacau 2015,
ISSN 2068-7559

Titlul lucrării: „Aspects regarding the electrocoagulation applications in the water and wastewater treatment”
Autori: Aida Dermouchi, Mossaab Bencheikh-Lehocine, Sihem Arris, Valentin Nedeff, Narcis Barsan,
Journal of Engineering Studies and Research vol. 21, nr. 1, p. 26-33 / Bacau 2015 ,
ISSN- ISSN 2068-7559

Titlul lucrării: „Study regarding the identification of the water pollution sources and factors on the Siret river in the Bacau-Marasesti span“
Autori: Mădălin-Ionuţ Rotaru, Valentin Nedeff, Alexandra-Dana Chiţimuş, Emilian Florin Moşneguţu, Narcis Bârsan,
Journal of Engineering Studies and Research, vol. 21, nr. 1, p. 81-89 / Bacau 2015,
ISSN 2068-7559

Titlul lucrării: „Aspects regarding the Kinshasa urban landfills assessment and proposals for sustainable development”
Autori: Holy Holenu Mangenda, Valentin Nedeff, Narcis Barsan, Emilian Florin Moșneguțu, Dana Chitimus, Dragos Rusu,
Journal of Engineering Studies and Research, vol. 21, nr. 1, p. 48-57/ Bacau 2015 ,
ISSN 2068-7559

Titlul lucrării: „Possibilities to determining the solid particle trajectories on an oscillating separation screen“
Autori: Emilian Moșneguțu, Valentin Nedeff, Ovidiu Bontaş, Narcis Bârsan, Dana Chiţimuș,
Journal of Engineering Studies and Research, vol. 20, nr. 3, p. 63-69 / Bacau 2015,
ISSN 2068-7559

Titlul lucrării: „Circular Economy In Romania Within European Context”
Autori: Cornelia Marcela Danu, Valentin Nedeff,
Studies and Scientific Researches. Economics Edition, No 21, 2015, p. 24-31/ Bacau 2015 ,
ISSN 2066 - 561X

Titlul lucrării: „Study concerning the monitoring of particulate matter PM^ sub 2, 5^ and PM^ sub 10^ in the library of" VASILE ALECSANDRI" University of Bacau“
Autori: Oana Irimia, Mirela Panainte-Lehadus, Valentin Nedeff, Claudia Tomozei, Alexandra Tîrtoaca,
Journal of Engineering Studies and Research, vol. 21, nr. 2 p. 57-64/ Bacau 2015,
ISSN 2068-7559

Titlul lucrării: „Vacuum Regulation with a VFD Controller: Preliminary Tests and Modeling of the Vacuum System”
Autori: R. Roşca, P. Cârlescu, I. Ţenu, R. Ciorap ,
Proceedings of  7th International Conference onInformation and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, Greece 2015
ISSN 1613-0073

Titlul lucrării: „Research on the development of innovative fertigation equipment “
Autori: G. Sovăială, S. Anghel,  I. Tenu, N. Tănăsescu,
Proceedings-Cylinder, Instytut Techniki Górniczej KOMAG 2015,
ISSN 978-83-60708-88-0

Titlul lucrării: „Researches Regarding the Spraying  Uniformity of the TARAL 200 PITON TURBO machine”
Autori: A. Diaconu, I. Țenu, P. Cârlescu, R. Roșca ,
Bulletin USAMV Cluj-Napoca series Agriculture 72(1)/ 2015
ISSN 1843-5246

Titlul lucrării: „Research Regarding the Influence of Drying Agent’s Speed and Temperature on the Work Process of Corn Dehydration “
Autori: V.N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roșca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu,
Buletin USAMV Cluj-Napoca, series Agriculture 72(2)/ 2015,
ISSN 1843-5246

Titlul lucrării: „Research Regarding the Influence of Drying Agent’s Speed and Temperature on the Work Process of Corn Dehydration”
Autori: V.N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roșca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu ,
Buletin USAMV Cluj-Napoca, series Agriculture 72(2)/ 2015
ISSN 1843-5246

Titlul lucrării: „Research concerning the development of fertigation innovative equipment “
Autori: Gh Șovăială., S. Anghel, G. Matache, I. Țenu, N. Tănăsescu,
INMATEH,  INMA Bucuresti 2015
ISSN print: 2068 – 4215; ISSN electronic: 2068 - 2239

Titlul lucrării: „Studies regarding energy consumption variation and drying time for corn seed in laboratory conditions”
Autori: V. N. Arsenoaia, I. Țenu, R. Roşca, P. Cârlescu, C. Zăpodeanu
Lucrări Ştiinţifice – vol. 58 (1), seria Agronomie, 2015
ISBN 1474-7414

Titlul lucrării: „Researches regarding the effect of air flow rate fo r the recycling  of pesticides administered with spraying machine Taral 200 Piton Turbo-Er “
Autori: A. Diaconu, I. Țenu, P. Cârlescu, D. Cazacu
Lucrări Ştiinţifice – vol. 58 (1), seria Agronomie 2015
ISSN 1474-7414

Titlul lucrării: „The influence of constructive and functional parametres of the brushing machine on cleaning operation of wheat see ds for grinding”
Autori: C. V. Zăpodeanu, I.Țenu, P. Cârlescu, V. N. Arsenoaia
Lucrări Ştiinţifice – vol. 58 (1), seria Agronomie, 2015 
ISSN 1474-7414

Titlul lucrării: „Researches regarding the reduction of pesticide soil pollution in vineyards “
Autori: A. Diaconu, I. Ţenu, R. Roşca, P. Cârlescu
8th- International conference on environmental engineering and management – ICEEM08,  9 - 12 september 2015, Iasi, Romania 2015
ISSN 2457-7057

Titlul lucrării: „Impact of tillage operations for autumn wheat crop set up over some soil properties”
Autori: I. Ţenu, R. Roşca, P. Cârlescu, C. L. Butnaru
8th- International conference on environmental engineering and management – ICEEM08,  Iasi, Romania, 2015
ISSN 2457-7057

Titlul lucrării: „Cercetări privind reducerea gradului de poluare a solului în plantațiile viticole prin folosirea unui echipament de recuperare a lichidului pesticid dispersat și a duzelor cu absorbție de aer “
Autori: A.Diaconu, I. Țenu, P. Cârlescu, R. Roșca,
Simpozionul științific-practic interanțional “Realizari și perspective în inginria agrară și transport auto”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015,
ISSN 978-9975-64-125-8

Titlul lucrării: „Cercetări privind influenȚa parametrilor de lucru ai agregatelor pentru stropit în plantaȚii viticole asupra gradului de poluare a solului”
Autori: I. Țenu, A. Diaconu, P. Cârlescu, R. Roșca
Simpozionul științific-practic interanțional “Realizari și perspective în inginria agrară și transport auto”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015
ISSN 978-9975-64-125-8

Titlul lucrării: „CFD Study on the Distribution of Fertilizer in the Fertigation Plant“
Autori: P. Cârlescu, I. Țenu, O.R. Corduneanu, G. Sovaiala, G. Matache, S. Anghel, N. Tanasescu
Hidraulica, no. 4/ 2015
ISSN 1473-7303

Titlul lucrării: „Theoretical and experimental research on the process of impurities separation from waste water through decantation”
Autori: ZĂRNOIANU Daniela, POPESCU, S, BRĂCĂCESCU Carmen
Proceedings of 6th International Conference "Computational Mechanics and Virtual Engineering”, COMEC 2015, Braşov, p. 183-190
ISSN ISSN 2467-8541

Titlul lucrării: „Study on the separating processes of impurities from waste water by using tangential filters”
Autori: ZĂRNOIANU Daniela, POPESCU, S., BRĂCĂCESCU
Proceedings of 6th International Conference "Computational Mechanics and Virtual Engineering”, COMEC 2015, Braşov, p. 177-182
ISSN 2467-8541

Titlul lucrării: „Relationship between cutter inclination and cutting force for the stalks of  Salix viminalis”
Autor: Dumitru Țucu
Opatija, Croația, Februarie, Symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering"
ISSN 1848-4425,  http://atae.agr.hr/Zbornik_2015.pdf (index ISI)

Titlul lucrării: „Potential of Using Biomass Resources in Pyrolysis Systems to Obtain Heating in Rural Communities from Romania”
Autor: Alexandru Filipovici, Dumitru Țucu, Mircea Adam
Braşov, Mai, Journal of EcoAgriTourism ,Vol. 11, no. 1, 2015
ISSN 1844-8577,  http://rosita.ro/jeat/archive/1_2015.pdf (index ISI) 

Titlul lucrării: „Studiu privind constructia tractoarelor Fastrac – un altfel de tractor“
Autor: Florian NEACSU
International Symposium ISB_INMA THE’2015 Agricultural and Machanical Engineering, Universitatea Politehnica Bucuresti oct. 2015
ISSN (CD) - 2344-4126

Titlul lucrării: „Parametric modeling of the impulse gearbox in oil from grasslands regeneration machine/ Modelarea parametrică a cutiei de viteze cu impulsuri în baie de ulei de la maşina de regenerat pajişti”
Autori: Marin E., Cherciu D., Păun A., Cheptea C., Manea D., Istrate B., Gheorghe G., Mateescu M., David A., Neacşu F
International Symposium ISB_INMA THE’2015 Agricultural and Machanical Engineering, Universitatea Politehnica Bucuresti oct. 2015,
ISSN (CD) - 2344-4126

Titlul lucrării: „Considerations regarding eco-design elements used in the construction of agricultural machinery/ Consideraţii privind utilizarea unor elemente de ecodesign în construcţia maşinilor agricole”
Autori: PhD.Eng. Ioan Ganea-Christu, PhD.Eng. Carmen Brăcăcescu, PhD.Eng. Gabriel Gheorghe, PhD.Stud.Arh. Iris Ganea-Christu, PhD.Eng. Florian Neacşu,
International Symposium ISB_INMA THE’2015 Agricultural and Machanical Engineering, Universitatea Politehnica Bucuresti oct. 2015,
ISSN (CD) - 2344-4126

Titlul lucrării: „Innovative technology for works mechanization of modeling and direct seeding in field for onion crop / Tehnologie inovativă pentru mecanizarea lucrărilor de modelat şi semănat direct în câmp a culturii de ceapă”
Autori: Ph.D. eng. Mateescu M., Ph.D. eng. Marin E., Ph.D. eng. Păun A., Ph.D. eng. Manea D.,eng. Gheorghe G., PhD. eng. Neacşu F,
International Symposium ISB_INMA THE’2015 Agricultural and Machanical Engineering, Universitatea Politehnica Bucuresti oct. 2015 ,
ISSN (CD) - 2344-4126

Titlul lucrării: „Ce s-a ales din cercetarea romaneasca si ce se va alege din ce a mai ramas?“
Autor: Dr. ing. Florin Neacşu, NHR Agropartners SRL
Revista Agrimedia ianuarie 2015
http://www.agrimedia.ro/articole/combinele-new-holland-cx5000-6000-denumite-in-2015-elevation

Titlul lucrării: „Ce s-a ales din cercetarea romaneasca si ce se va alege din ce a mai ramas?“
Autor: Dr. ing. Florin Neacşu, NHR Agropartners SRL
Revista Agrimedia februarie 2015
http://www.agrimedia.ro/articole/ce-s-a-ales-de-cercetarea-romaneasca-si-ce-se-va-alege-de-ce-a-mai-ramas

Titlul lucrării: „Fastrac, un tractor … altfel“
Autor: Dr. ing. Florin Neacşu, NHR Agropartners SRL
Revista Agrimedia,  mai 2015 pag. 50-53 ,
http://www.agrimedia.ro/articole/fastrac-un-tractor-altfel

Titlul lucrării: „Sfaturi practice privind reglarea combinelor pentru recoltarea cerealelor“
Autor: Dr. ing. Florin Neacşu, NHR Agropartners SRL
Revista Agrimedia, AgriCultura 365, anul III, nr. 11, mai-iunie 2015
http://www.agrimedia.ro/articole/sfaturi-practice-privind-reglarea-combinelor-pentru-recoltarea-cerealelor

Titlul lucrării: „Cea mai puternica combina din lume: CR10.90“
Autor: Dr. ing. Florin Neacşu, NHR Agropartners SRL
Revista AgriCultura 365 nr. 12/2015, pag.25-27
http://www.agrimedia.ro/articole/new-holland-ridica-stacheta-lansand-combina-cea-mai-puternica-din-lume-cr1090

Titlul lucrării: “IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS”
Autori: Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M.
JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015,
Troyan, BULGARIA 2015
ISSN 1311-0489 

Titlul lucrării: “THE ROLE AND IMPORTANCE OF TEMPORARY GRASSLAND IN CROP ROTATION SYSTEMS”
Autori: MOCANU V. , ENE T. A. , MOCANU VICTORIA
Romanian Journal of Grassland and Forage Crops No.12/2015
Cluj Napoca 2015 
ISSN 2068-3065

Titlul lucrării: „Long Term Effect of Improvement Methods on Subalpine Degraded Nardus Stricta L. Grasslands”
Autori: Teodor MARUŞCA, Andreea C. ANDREOIU, Vasile A. BLAJ, Vasile MOCANU, Emil C. HAŞ
Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Agriculture, Silviculture and Veterinary Medicine Sciences , Volume 4, Number 1-2/2015
Bucureşti 2015
ISSN - 2069 – 1149