NOTA privind sinteza discuţiilor Mesei Rotunde „Probleme actuale privind controlul  organismului de carantină Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (putregaiul inelar al cartofului)”

Organizator: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Secţia cultura plantelor de câmp
Data/ loculdesfăşurării: 9 iunie 2017, ora 11,30-15,00 / ASAS
Moderator: dr. ing. Claudian Sorin CHIRU, membru ASAS
Entităţi participante: MADR- Autoritatea Naţionala Fitosanitară; Oficiul fitosanitar Braşov, Societatea Naţională de Protecţia Plantelor din România, Federaţia Naţională - CARTOFUL din România, INCDCSZ Braşov, SCDC Târgul Secuiesc, ICDPP Bucuresti , SCDA Suceava, SC PROD AGRICOM SRL, SC SOLFARM SRL, revista Sănătatea Plantelor, ASAS.

Detalii...