Rolul Secţiei de Cultura Plantelor de Câmp

- elaborează strategii ale activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul culturii plantelor de câmp, programe, tematici ce vizează valorificarea superioară a resurselor naturale şi tehnologice, prin sisteme de agricultură durabilă şi performantă;
- promovează cercetări privind protecţia resurselor naturale în condiţii pedoclimatice diverse: sol (sisteme diferite de lucrări ale solului, studiul evoluţiei fertilităţii solului în decursul timpului şi al producţiilor agricole), apă (consevarea apei în sol), precum şi protecţia şi utilizarea resurselor genetice vegetale (colectare, conservare, colecţii ex-situ şi in-situ, şi folosirea acestora în cadrul diferitelor programe de ameliorare);
- promovează cercetările privind crearea de genotipuri la culturile de câmp cu productivitate ridicată, cu toleranţă crescută la stresul termic şi hidric, cu eficienţă sporită la valorificarea apei şi a substanţelor nutritive, pretabile la diferite utilizări alimentare şi non-alimentare (biocarburanţi);
- promovează cercetările în domeniul geneticii moleculare avansate, biotehnologiei şi fiziologiei plantelor, orientate spre îmbunătăţirea caracteristicilor utile ale speciilor agricole şi a creşterii rezistenţei acestora la atacul bolilor şi dăunătorilor;
- susţine programele de producere de sămânţă din categorii biologice superioare, la principalele plante de cultură;
- promovează elaborarea de tehnologii agricole moderne, integrate şi ecologice pentru prevenirea şi combaterea infestării culturilor cu buruieni, patogeni şi dăunători, tehnologii destinate îmbunătăţirii fertilităţii şi stării fizice a solului şi care să asigure o utilizare eficientă a input-urilor, reducând costurile materiale şi energetice, în condiţiile schimbărilor climatice actuale şi preconizate;
- promovează structuri de culturi pentru condiţii pedoclimatice diverse, capabile să asigure folosirea optimă a resurselor naturale, a forţei de muncă şi a cheltuielilor materiale;
- stimulează şi susţine dezvoltarea cercetărilor privind extinderea în cultură a speciilor termofile, adaptate la contextul climatic actual;
- promovează identificarea de surse alternative de fertilizare la culturile de câmp şi stabileşte modul de utilizare a acestora, în vederea creşterii fertilităţii solurilor şi eficientizării culturilor;
- dezvoltă şi modernizează tehnicile de monitorizare în timp real a parametrilor agrometeorologici şi hidrologici pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziei manageriale în producţia agricolă;
- urmăreşte dezvoltarea zonelor rurale, prin consolidarea capacităţii de producţie agricolă primară şi de energie regenerabilă;
- stimulează valorificarea potenţialului de pajişti din România, prin modalităţi productive de refacere a pajiştilor degradate, de realizare şi menţinere a stării de agroclimax, participând la optimizarea conversiei furajelor în producţie animală;
- promovează dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice internaţionale, urmărind crearea de parteneriate între instituţii din ţară şi străinătate, pe teme de interes major;
- organizează manifestări ştiinţifice pe teme de interes naţional şi european, adoptând rezoluţii sau propuneri de soluţionare a provocărilor actuale;
- stimulează şi susţine acţiuni de transfer tehnologic al rezultatelor din cercetare către beneficiari;
- urmăreşte extinderea cultivării şi dezvoltarea sortimentului de plante medicinale şi aromatice, în vederea revigorării acestui sector de activitate.

 

Membrii Secţiei Cultura Plantelor de Câmp

Presedinte
Dr.ing Alecsandru PASCU

Vicepresedinti

Prof.dr. Gheorghe Valentin ROMAN
Dr. Teodor MARUSCA

Membri in Biroul Sectiei

Dr. Klaus FABRITIUS
Dr. Alexandru BUDE

 

Secretar  stiintific
Dr. Ana POPESCU
Telefon: 021-318 44 74; 021-318 44 54-55/102
Fax: 021 318 44 78
E-mail: cultura_plantelor@yahoo.com

 

Membri de onoare straini
Acad. Atanas ATANASSOV
Prof. Boris BOINCEAN
Dr. Lester BROWN
Dr. Maurice FRIED
Prof. Mohamed M. EI-FOULY
Prof.Andre’ GALLAIS
Prof. Ekki Toumas KEMPPAINNEN
Dr.hab. Petru B. ILIEV
Prof. Karl Fritz LAUER
Prof. Mihai LUPASCU
Prof. Robert james MARKS
Prof. Ioan NNEGRUTIU
Prof. N.P.PANOV
Prof. Bjorn SIGURBJORNSSON
Prof. Hubert SPIERTZ
Dr. Jitendra P. SRIVASTAVA
Prof. Simion TOMA

 

Membri de onoare romani
Prof. Aurel LAZUREANU
Acad. Doru PAMFIL
Prof. Viorel Iulian PESTEAN
Prof. Alexandru SALONTAI
Dr. Ioan VLADUTU

 

Membri  titulari
Dr. Aurel Florentin BADIU
Dr. Alexandru BUDE
Dr. Sorin Claudiu CHIRU
Dr. Ilaria DOUCET
Prof. Neculai DRAGOMIR
Dr. Klaus FABRITIUS
Dr. Aurel GIURA
Dr. Tanasie GOREA
Acad. Cristian HERA
Dr. Mariana ITTU
Prof. Gerard JITAREANU
Dr. Teodor MARUSCA
Prof. Leon Sorin MUNTEAN
Dr. Emilian NEGRILA
Dr. Alecsandru PASCU
Dr. Constantin POPOV
Acad Nicolae SAULESCU
Dr. Maria SCHITEA
Prof. Valeriu TABARA
Prof. Paul Mihai VARGA
Prof. Vasile VINTU
Dr. Marian VERZEA

Membri  corespondenti

Dr. Nicoleta CHIRU
Dr. Matilda CIUCA
Dr. Victor DONESCU
Dr. Ioan GHERMAN
Dr. Voichita HAS
Dr. Luiza MIKE
Dr. Floare MOISA
Dr. Eugen MURESANU
Dr. Felicia MURESANU
Dr. Gabriela PAUNESCU
Dr. Ana POPESCU
Prof. Gheorghe Valentin ROMAN
Prof. Ioan ROTAR
Prof. Ioan ROSCA
Prof. Tatiana SESAN
Dr. Doina SILISTRU
Dr. Ion TONCEA
Dr. Elena TROTUS
Prof. Roxana VIDICAN

 

Membri asociati
Prof. Constantin AILINCAI
Dr. Elena Marcela BADEA
Dr. Carmen Liliana BADARAU
Dr. Gheorghe BOTOMAN
Conf. Dorin Dumitru CAMEN
Dr. Gheorghe CIOBANU
Dr. Alexandru Ion COCIU
Dr. Teofil FRITEA
Conf. Nicolae Marinel HORABLAGA
Prof. Florinel IMBREA
Dr. Dana MALSCHI
Prof. Gavrila MORAR
Prof. Alexandru Pavel MOISIUC
Dr. Daniela MURARIU
Prof.Teodor ROBU
Prof. Costel SAMUIL

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei

Institute:

I.N.C.D.A Fundulea - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă – Fundulea; 021/315.40.40
I.N.C.D.C.S.Z. Brasov - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr - Braşov; 0268/47.46.47;0268/47.41.31
ICDP Braşov - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti – Braşov; tel. 0268/47.27.81
ICDPP Bucureşti - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor - Bucureşti; tel. 021/269.32.31; 021/269.32.34
 ICDCRM Miercurea Ciuc – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetica si Resurse Montane- Miercurea Ciuc, tel. 0266/312.12.96

Staţiuni:

SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Brăila; tel. 0239/68.47.44
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Livada; tel. 0261/84.03.61
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Lovrin; tel. 0256/38.14.01
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Mărculeşti; tel. 0242/31.82.93
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Oradea; tel. 0259/41.78.36; 0747/61.13.92
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Piteşti; tel. 0372/75.30.83
SCDA – Staţiunea de  Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Podu-Iloaiei; tel. 0232/ 74.03.28
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Secuieni; tel. 0233/74.51.36
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Suceava; tel. 0230/52.38.37
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Şimnic; tel. 0251/41.75.34
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Teleorman; tel. 0247/44.07.50
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Tulcea; tel. 0240/54.95.10
SCDA – Staţiunea de  Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Turda; tel. 0264/31.16.80
SCDA – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Valu lui Traian; tel. 0241/23.13.82
SCDC – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof - Tg. Secuiesc; tel. 0267/36.37.55
SCDP – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti - Timişoara; tel. 0256/22.25.98
SCDP – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti - Vaslui; tel. 0335/41.15.92
SCPC – Staţiunea de Cercetare şi Producţie a cartofului – Miercurea Ciuc – tel: 0266/371.236
Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”, Suceava; tel. 0230/52.10.10