- elaborează strategii ale activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul culturii plantelor de câmp, programe, tematici ce vizează valorificarea superioară a resurselor naturale şi tehnologice, prin sisteme de agricultură durabilă şi performantă;
- promovează cercetări privind protecţia resurselor naturale în condiţii pedoclimatice diverse: sol (sisteme diferite de lucrări ale solului, studiul evoluţiei fertilităţii solului în decursul timpului şi al producţiilor agricole), apă (consevarea apei în sol), precum şi protecţia şi utilizarea resurselor genetice vegetale (colectare, conservare, colecţii ex-situ şi in-situ, şi folosirea acestora în cadrul diferitelor programe de ameliorare);
- promovează cercetările privind crearea de genotipuri la culturile de câmp cu productivitate ridicată, cu toleranţă crescută la stresul termic şi hidric, cu eficienţă sporită la valorificarea apei şi a substanţelor nutritive, pretabile la diferite utilizări alimentare şi non-alimentare (biocarburanţi);
- promovează cercetările în domeniul geneticii moleculare avansate, biotehnologiei şi fiziologiei plantelor, orientate spre îmbunătăţirea caracteristicilor utile ale speciilor agricole şi a creşterii rezistenţei acestora la atacul bolilor şi dăunătorilor;
- susţine programele de producere de sămânţă din categorii biologice superioare, la principalele plante de cultură;
- promovează elaborarea de tehnologii agricole moderne, integrate şi ecologice pentru prevenirea şi combaterea infestării culturilor cu buruieni, patogeni şi dăunători, tehnologii destinate îmbunătăţirii fertilităţii şi stării fizice a solului şi care să asigure o utilizare eficientă a input-urilor, reducând costurile materiale şi energetice, în condiţiile schimbărilor climatice actuale şi preconizate;
- promovează structuri de culturi pentru condiţii pedoclimatice diverse, capabile să asigure folosirea optimă a resurselor naturale, a forţei de muncă şi a cheltuielilor materiale;
- stimulează şi susţine dezvoltarea cercetărilor privind extinderea în cultură a speciilor termofile, adaptate la contextul climatic actual;
- promovează identificarea de surse alternative de fertilizare la culturile de câmp şi stabileşte modul de utilizare a acestora, în vederea creşterii fertilităţii solurilor şi eficientizării culturilor;
- dezvoltă şi modernizează tehnicile de monitorizare în timp real a parametrilor agrometeorologici şi hidrologici pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziei manageriale în producţia agricolă;
- urmăreşte dezvoltarea zonelor rurale, prin consolidarea capacităţii de producţie agricolă primară şi de energie regenerabilă;
- stimulează valorificarea potenţialului de pajişti din România, prin modalităţi productive de refacere a pajiştilor degradate, de realizare şi menţinere a stării de agroclimax, participând la optimizarea conversiei furajelor în producţie animală;
- promovează dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice internaţionale, urmărind crearea de parteneriate între instituţii din ţară şi străinătate, pe teme de interes major;
- organizează manifestări ştiinţifice pe teme de interes naţional şi european, adoptând rezoluţii sau propuneri de soluţionare a provocărilor actuale;
- stimulează şi susţine acţiuni de transfer tehnologic al rezultatelor din cercetare către beneficiari;
- urmăreşte extinderea cultivării şi dezvoltarea sortimentului de plante medicinale şi aromatice, în vederea revigorării acestui sector de activitate.