European_Union

Propunerea a Comisiei Europene pentru Orizont 2020 și Strategia și Planul de acțiune pentru o bioeconomie durabilă în Europa menționează utilizarea parteneriatelor public-privat (PPP), sub forma unei inițiative tehnologice comune (ITC) pentru industriile bazate pe conceptul bio. La 10 iulie 2013, Comisia Europeană a lansat Pachetul de Inovare și Investiții. PPP este un instrument de a sprijini cercetarea industrială și inovarea. Prin inițiativă se încurajează parteneriatul cu sectorul privat pentru găsi resursele publice și private necesare finanțări cercetărilor și abordarea provocărilor implicate in comercializarea noilor tehnologii care vor avea impact in schimbarea semnificativă a a industriilor bazate pe bio-transformarea materiilor prime de origine biologică și pe cale de consecință a transformării societății europene.

Programul CDI- BBI lansat de către Consorțiul de Bio-Industrie (format din peste 60 de companii și organizații europene pentru tehnologie, agricultură și silvicultură), urmărește dezvoltarea competitivității  europene in domeniu bio-industriilor , privite ca lanțuri  valorice de produse.

Viziunea consorțiului BBI este cea a unei Europe competitive, inovatoare și durabile care să susțină tranziția către o societate post petrol producând o decuplarea intre creșterea economică și epuizarea resurselor de combustibili fosili pe fondul reducerii impactului industriilor europene asupra mediului in sensul reconceptualizării paradigmei existente intre exploatarea mediului și conservarea mediului.

În această viziune, bio-industriile vor optimiza utilizarea terenurilor și vor crește securitătea alimentară europeană prin exploatarea durabilă a resurselor naturale precum și prin utilizarea mult mai eficientă de energiei solare fixate in cicluriloe de sinteză biologică specifică. In fapt se urmărește o utilizarea cât mai eficiență a bioenergiei existente, inclusiv cea  existentă in bio-resursele non-alimentare și/sau deșeurile sau gunoaiele de natură organică prin producerea a o serie de produse bio-transformate ca:

- combustibili din generații avansate;

- produse chimice rezultate prin bio-rafinare și /sau bio-polimerizare;

- noi materiale (inclusiv nano-materiale);

- ingrediente alimentare și furaje;

-energie.

In data de 9 iulie 2014 a fost lansat programul de cercetare BBI (sub restricțiile programului CDI comunitar Orizont 2020) a cărui dată limită pentru depunerea proiectelor este 15 octombrie 2014, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului). Detaliile  asupra programului CDI BBI pot fi găsite la adresa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html .

Cercetarea BBI este finanțată cu 3,7 miliarde € (975 de milioane € de la Comisia Europeană și 2,7 miliarde € de la Industries Bio-Based Consortium (BIC). Prin finanțarea de proiecte de cercetare și inovare, BBI va crea noi parteneriate între sectoare, cum ar fi agricultura, agro-alimentar, furnizorii de tehnologie, silvicultură / celuloză și hârtie, produse chimice și energie.

In apel au fost lansate 16 teme CDI,  din care 10 de teme de cercetare și inovare  cu un buget total de 15 milioane € și 6 acțiunile de inovare (5 de demonstrare și 1 emblematică), cu un buget total de 50 de milioane €, după cum urmează:

BBI.VC1.D1: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols

BBI.VC1.D2: Chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of wood

BBI.VC1.R1: Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials

BBI.VC2.D3: Advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry

BBI.VC2.R2: New sustainable pulping technologies

BBI.VC2.R3: New products from sustainable cellulose pulp exploitation

BBI.VC2.R4: Fibres and polymers from lignin

BBI.VC2.R5: Sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres

BBI.VC3.D4: Functional additives from residues from the agro-food industry

BBI.VC3.F1: Added value products from underutilised agricultural resources

BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams

BBI.VC3.R7: Protein products from plant residues

BBI.VC3.R8: Bioactive compounds from meso-organism's bioconversion

BBI.VC4.D5: Cost efficient manure valorisation on large scale

BBI.VC4.R10: Nutrient recovery from biobased waste streams and residues

BBI.VC4.R9: Valuable products from heterogeneous biowaste streams

Fiind lansat în același sistem ca și "Orizont 2020 – Provocări societale", modalitate de aplicare este identică cu a acestuia. Finanțare pe proiect este variabilă, de la 2 la 8 milioane Euro, iar proiectele pot fi depuse numai de către un consorțiu format din minimum 3 parteneri europeni sau din parteneri europeni, parteneri din țările asociate sau parteneri din țările terțe.  .

Pentru căutarea de parteneri  sau ofertare in calitate de partener se poate utiliza pagina specializată  http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch, sau pagina  http://www.bbi-europe.eu/ .

 

Dr. ing. Aurel-Florentin BADIU

Secretar științific ASAS; NCP -BBI