1. Cadrul legal aplicabil:
• În temeiul art. nr. 108 din Constituţia României republicată şi prevederile Regulamentului UE nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene, referitor la acordarea ajutoarelor de minimis în sectorul agricol;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  şi Ordinul Ministrului nr. 9/12.01. 2016  privind constituirea Comisiei pentru stabilirea încadrării în standardul rasei a animalelor din rasele Bazna şi Mangaliţa, în vederea înscrierii acestora în secţiunea secundară a Registrului genealogic;

Detalii...