Se poate aprecia că, dacă ţara noastră se află printre ultimele ţări din Europa în care BLA şi-a făcut apariţia, aceasta s-ar putea  datora atât poziţiei geografice avantajoase pe care o ocupă, cât şi, poate că mai ales, meticulozităţii cu care au fost transpuse - chiar mult dezvoltate - documentele UE, precum şi rigurozităţii cu care a fost apoi urmărită transpunerea lor în practică. Este discutabil însă dacă cele peste 200 de pagini de planuri, regulamente, ordine, măsuri, note etc., transpuse într-o formă mai concisă, nu ar fi fost preferabile.....

Detalii...