A. Analiza situației centralizatoare a amenajamentelor pastorale realizate, la data de 01.01.2018
Din datele centralizate și prezentate de MADR, cu privire la situația amenajamentelor pastorale, rezultă următoarele:
- Din cele 2866 UAT-uri, care au în administrare (sau în privat) suprafețe de pajiști permanente, numai 1008 UAT-uri au realizat aceste proiecte de amenajare pastorală, respectiv 35%. Dintre județele care au finalizat această lucrare se detașează Suceava și Bihor, urmate (cu procente de realizare peste 50%) de județele: Satu Mare (81%), Caraș-Severin (71%), Brăila (75%), Buzău (50%), Prahova (70%). De asemenea, există și județe care, încă, nu au efectuat nici un proiect (Călărași, Covasna, Ialomița), sau județe care au finalizat sub 10% din total UAT-uri (Bacău, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Vaslui, Vâlcea);
- Dacă se raportează suprafața de pajiști permanente, pe care s-au realizat amenajamentele pastorale (la data de 01.01.2018), în suprafață totală de 990507,97 ha, aceasta reprezintă numai 21% din suprafața totală de pajiști permanente (4,8 mil. ha) sau 30%, în cazul în care se raportează la suprafața posibilă de utilizare a pajiștilor, fără restricții naturale (3,4 mil. ha).

Detalii ...